Hem  »  Som anhörig

Som anhörig

Olika typer av känslor

Tiden innan kan innebära mycket funderingar kring hur det ska bli och tankar om hur insatsen kommer att bli. En del vill starta nedräkningen på en gång samtidigt som de önskar att deras nära och kära inte ska åka alls.

En del anhöriga vill ha all information som finns att få, andra vill veta så lite som möjligt kring insatsen, helt enkelt för att det kan kännas jobbigt att tänka på den.

Tips till anhöriga

För barn kan det vara svårt att förstå att den ena föräldern ska åka iväg och vara borta en längre period. Självklart måste ni anpassa information och frågeställningar efter barnets ålder. Ni känner ert barn bäst och vet säkert hur mycket information barnet bör och kan ta del av.

Tips & trix för dig som ska iväg på insats:

Checka av; hur mår dina anhöriga? Fråga om det är något de undrar över.

Gå på anhörigträffar. Om anhörigträffar finns, så den som är hemma kan träffa andra i liknande situation. Oftast blir insatsen på hemmaplan lättare om den kan delas med andra.

Se över allt i god tid, allt det praktiska, så som hemmafix, hus, bil, ekonomi, fullmakter etc.

Berätta på skola och förskola. Gå till skola/förskola och berätta för personal och kompisar om insatsen.

Ta hand om varandra innan det är dags för avresa. Försök att kommunicera så mycket som möjligt med varandra om frågor, känslor och tankar inför det som ligger framför er.

Olika typer av känslor

Många anhöriga mår ganska bra under insatstiden även om det självklart kan finnas en del oro för de som är utomlands. Andra tycker att det är jättejobbigt. Precis som i livet så går måendet under insatsen i olika faser.

De som är kvar på hemmaplan kan i vissa fall känna sig ensamma. Plötsligt kommer de hem till ett tomt hus eller lägenhet. Som partner med barn kan det vara extra tungt då de blir själva med alla vardagssysslor som de annars delar med någon.

En del anhöriga beskriver att vissa dagar är värre än andra. En del uttrycker att högtider kan vara extra svåra då det påminner om att den ena parten saknas.

Tips & trix under uppdragstiden:

Se gärna över hemmet innan insatsen. Prata med vänner och familj och be dem erbjuda sin hjälp, till dem som är kvar på hemmaplan under insatsen.

Uppmärksamma varandra lite extra under storhelger eller andra dagar. Även för den som är borta kan högtider kännas jobbiga och hemlängtan kan vara stor.

Ta del av varandras vardag, dela med er om hur ni har det och vad ni gör.

Ring! Ring varandra när ni själva vill, inte för att det är ett måste. Det är lätt att tolka in tonlägen och små nyanser i ett telefonsamtal, här bör ni vara extra ödmjuka gentemot varandra. Ha i åtanke att det är svårt att kommunicera via telefon. Avsluta gärna samtalen med något uppskattande, ge varandra pepp och energi.

Ha viktiga telefonnummer lättillgängligt och samlade på ett och samma ställe (ex. Vakthavande Befäl, handläggare, stödorganisationer m.fl.).

Om möjlighet finns till Skype-samtal i insatsområdet, se över tekniken tillsammans och installera Skype innan avresan.

Olika typer av känslor efter insats

En del anhöriga kan känna sig oroliga över att veteranen har förändrats eller mår dåligt efter insatsen. Barnen kan reagera på olika sätt, vissa har svårt att knyta an till den som varit borta medan någon annan kan ha ett stort behov att vara nära.

Prata om förväntningar med varandra inför hemkomst. Berätta om era upplevelser, det som har varit vardag för den ena kan vara nytt för den andra. Tänk också på att prata om hur ni mår och känner så att ni kan stötta varandra i det som varit eller de känslor som dyker upp. Prata om hur ni ska hitta tillbaka till vardagen tillsammans igen.

Tips & trix för hemkomst:

Förväntningar. Prata med era respektive om förväntningar inför hemkomsten.

Planera inte för mycket. Ta en dag i sänder från början.

Fråga varandra hur ni har haft det. Var intresserad.

Hitta tillbaka. Prata om hur ni ska hitta tillbaka till vardagen tillsammans igen.

Ge tid att berätta. Ge barnen tid att berätta om hur de har upplevt det hela.

Ge barnen tid att återknyta till den som varit borta – alla barn reagerar olika.

Ny som anhörig

För många anhöriga är den första anhörigträffen även den tidigaste kontakten med den utsändande arbetsgivaren. En del kan uppfatta den som en helt ny värld som i vissa fall kan verka komplicerad och något svåråtkomlig.

Invidzonen tycker det är viktigt att anhöriga har en egen plattform, en mötesplats helt utanför den utsändande myndighetens sfär. Hos Invidzonen finns stöd och nätverk för dig som gör en insats på hemmaplan.

Välkommen du också!
Spela videoklipp

Preventivt stöd

Vi vet att det är ett stöd i sig för anhöriga att veta att det finns en organisation som ger möjlighet till nätverk och stöd. Invidzonen erbjuder olika typer av stöd och anpassar stödet efter behovet. Vår målsättning är att förenkla insatsen på hemmaplan, informera samt att lindra känslan av ensamhet.

Mentorer

Våra mentorer är medmänniskor och samtalsstödjare som arbetar ideellt och under tystnadsplikt. Det är erfarna anhöriga som fungerar som stö eller mentor åt andra anhöriga. Alla våra mentorer har själva gått igenom minst en insats på hemmaplan. Du når våra mentorer via chatt, mejl, telefon eller ett personligt möte.

Styrkan ligger i vårt nätverk

Invidzonens styrka ligger i att vi själva är anhöriga och därför har närmare till hands att känna igen de frågor och känslor som uppkommer vid en insats. Vi vet att igenkännandet läker och att erfarenhetsutbytet mellan anhöriga är en viktig del för att skapa trygghet och styrka hos anhöriga på hemmaplan.

Snabblänkar