Hem  »  Familjehelger

Familjehelger

Projektledare Anna Nybling om familjehelgerna

Liten film om Invidzonens familjehelger

Kan jag vara en trygg vuxen på distans?

Helger med familjen i fokus

Välkommen till en helg där föräldrar och barn ges möjlighet att träffas och umgås med andra som är i liknande situation.

2024 års familjehelger

Dags att boka upp sig till 2024 års familjehelger. 

Håll utkik här på familjesidan alternativt nyhetssidan för uppdaterade uppgifter.

 • 26-28 januari i Bohuslän
 • 19-21 april i Hälsingland, FULLBOKAD! Möjlighet att skriva upp sig på reservplats.
 • 28-30 juni i Västerbotten
 • 15-17 november i Bohuslän, FULLBOKAD! Möjlighet att skriva upp sig på reservplats.

Syftet med Invidzonens familjehelger

Syftet med familjehelgerna är att ge stöd och information där den ena föräldern har varit, är eller kommer att delta i ett internationellt uppdrag.

För de vuxna 

ges fördjupad kunskap om föräldraskap, anknytning och kommunikation, intressanta föreläsningar samt verktyg att jobba vidare med i sitt föräldraskap.

För barnen 

anordnas lek, naturupplevelser och andra aktiviteter  tillsammans med nya kompisar som befinner sig i liknande situation. Aktiviteterna sker under ledning av professionella barnledare. 

Boende och mat

Under helgen bor familjen i eget boende men ges möjlighet att umgås med andra familjer fredag och lördag kväll. Måltiderna är gemensamma. 

Resor

Du som deltar får själv bekosta dina resor till och från familjehelgerna. I övrigt är familjehelgen kostnadsfri.

Under dagarna

Dagarna är fyllda med  engagerande innehåll, utbyte av erfarenheter och roliga aktiviteter för både stora och små. En helg där hela familjen får med sig nya upplevelser och vänskaper.

Tre ämnen vi berör under föreläsningarna:    

 • medvetandegöra hur du vill vara som förälder 
 • få inspiration och bli stärkt som förälder   
 • ett sätt att vara mot dina barn genom förtroende, tillit och ömsesidig respekt

Tre saker du får under helgen:

 • gruppaktiviteter
 • erfarenhetsutbyte
 • utmaningar

Angående covid-19 följer vi alltid Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Utvärdering av Familjehelger – ett stöd till utlandsveteranfamiljer

Blir familjer bättre rustade för en internationell insats när de har deltagit på Invidzonens familjehelger? 

Nationellt kompetenscentrum (Nka) har på uppdrag av Försvarsmakten genomfört en utvärdering av familjehelgerna. 

Resultatet är positivt och visar att 

 • deltagarna får ökad kunskap om anknytning och föräldraskap.
 • familjehelger är till nytta för både Försvarsmakten som arbetsgivare och för veteraner och deras anhöriga.

Så tycker tidigare deltagare: