Hem  »  Om Invidzonen

Om Invidzonen

Ett nätverk för anhöriga av anhöriga.
Välkommen att kontakta oss!

Invidzonen

Invidzonen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som grundades 2007. Vår målgrupp är alla närstående till de personer som tjänstgör på olika internationella insatser och uppdrag samt veteraner på hemmaplan som har frågor eller problem som rör deras närstående.

Vår verksamhet är öppen för alla närstående oavsett kultur, etnicitet, sexualitet, kön, ålder eller religion.

Vi tar inte ställning i frågan för eller emot Sveriges deltagande i olika insatser.

Vårt arbete bygger på öppenhet och reflektion kring närståendes situation och deras behov och handlar om medmänsklighet, där syftet är att anhöriga får möjlighet att möta andra som är i liknande situation.

Vi vet att nätverket och samtalet med andra närstående har en bärande och stärkande kraft när vardagen känns svår.

Vi samverkar med organisationer, myndigheter och specialister som har anknytning till vår verksamhet. 

Syftet är att aktivt och på ett kreativt sätt stötta närstående till personal på internationella insatser. Målet är att vårt stöd ska stärka självkänsla, självförtroende och tillit samt skapa möjligheter för att utveckling på det personliga planet. Även andra anhöriggrupper kan vara aktuella utifrån avtal. 

Invidzonen är en rikstäckande organisation. Verksamheten bedrivs med en webbplats som plattform och via lokala mentorer som finns tillgängliga på telefon, chatt och mejl samt sociala medier. På så sätt når vi ut brett i hela landet och finns till hands på de platser och i de forum där närstående behöver oss.

Idén är att de närstående på ett anonymt och säkert sätt ska få tala om sina känslor och tankar. Vi vet att det är en trygghet för anhöriga att veta att det finns en organisation att vända sig till som ger möjlighet till nätverk och stöd. Vi kallar det för preventivt stöd, där vi fokuserar på de närståendes positiva kraft.

Vi kan också med hjälp av olika samarbetspartners och övriga resurser i samhället förmedla professionell hjälp vid behov.

Vi genomför aktiviteter som de anhöriga själva föreslår och som med vår hjälp utvecklas genom att ständigt lyssna till behov och efterfrågan. 

Organisationen är öppen för alla anhöriga – oavsett kultur, etnicitet, kön, sexualitet, ålder eller religion. 

Organisationens verksamhet bygger på öppenhet och reflektion kring anhörigas idéer och behov samt samverkan och kommunikation med andra organisationer, myndigheter och experter. Vi stöttar även de tjänstgörande med frågor som rör deras närstående på hemmaplan. 

Organisationen tar inte ställning för eller emot Sveriges deltagande i internationella insatser. 

Vi är medmänniskor med erfarenhet från insats på hemmaplan. Verksamheten bygger på uppfattningen att det medmänskliga mötet och samtalet i sig förändrar och är en bärande och stärkande kraft. 

Invidzonens kärnverksamhet består av mentorsnätverk, föreläsningar, träffar, chatt, mejl och stödsamtal. Utvecklingen under åren har resulterat i att en stor del av vår dagliga verksamhet och olika projekt sker i samverkan med de myndigheter som vi har avtal med och med andra organisationer som också har personal som tjänstgör utomlands. Projekten går helt i linje med målet att ha en utökad dialog kring anhöriga och veteraner.