Hem  »  Veteranstöd

Veteranstöd

Hit kan du som är veteran vända dig för att få information, vägledning och stöd.

Alla har tystnadsplikt.

Försvarsmaktens veteran- och anhörigsamordnare

På Försvarsmaktens förband, skolor och centrum finns lokala samordnare. Här kan du som är veteran få information, vägledning och stöd.

Kontakt: Försvarsmaktens veteran- och anhörigsamordnare

Svenska soldathemsförbundet

Svenska soldathemförbundet har samtalsstöd och vid behov kan de förmedla professionellt stöd.

Soldathemsförbundets jourtelefon är öppen vardagar 07:00-18:00.

070-570 99 91

stodsamtal@soldathem.org 

Sveriges veteranförbund

Sveriges veteranförbund har Kamratstödjare som är medmänniskor med egen erfarenhet av utlandstjänst. Vid behov kan de hänvisa vidare till professionellt stöd.

Kamratstödjarnas jourtelefon är öppen 18:00-21:00 varje dag. Övriga tider finns telefonsvarare. 

020-666 333

kamratstod@gulabandet.se

Officersförbundet

Som medlem i Officersförbundet finns möjlighet att söka och, efter särskild prövning och beslut av Förbundsstyrelsen, eventuellt få rättshjälp eller servicehjälp.

08-440 83 30

kansliet@officersforbundet.se

Domstolsverket

För er som är/har varit internationellt utsänd via Domstolsverket finns kontaktuppgifter här:

Växel: 036-15 53 00

domstolsverket@dom.se

Veteranmottagningen Akademiska sjukhuset Uppsala

Veteranmottagningen  vänder sig till personer som varit på utlandstjänst i krigszon eller katastrofområde på uppdrag av svensk myndighet, för bedömning och behandling av sjukdom som är kopplad till tjänstgöringen. 

018-611 22 62

Tisdagar 10-11
Torsdagar 10-11

E-tjänsten 1177 dygnet runt

Veteranstöd Rapid Reaction (VRR)

För utlandsveteraner i behov av akut ekonomisk hjälp där den sökande måste ha gjort utlandstjänst för svensk myndighets räkning. 

Anmälan sker via VRRs formulär »

Samhällets tjänster

• Sjukvårdsupplysningen 1177

Om du har ett akut behov av att komma i kontakt med hälso- och sjukvården kan du ringa sjukvårdsupplysningen 1177 eller gå in på webbplatsen 1177.se.

• Lokal vårdcentral

Du kan också kontakta din lokala vårdcentral direkt. Kontaktuppgifter hittar du på internet eller via sjukvårdsupplysningen.

Studie och artiklar

“Vad händer med parrelationen vid en internationell insats

Om studien kring ett eventuellt samband mellan separation efter utlandstjänst.” Artikel från Försvarshögskolans webbsida.

“Försvarsmaktens guide för par där någon av er ska göra utlandstjänst”»

Skriften vänder sig både till den som är anställd i Försvarsmakten och till den som är anhörig. Främst vänder vi oss till er som är ett par där den ena av er gör eller snart ska göra utlandstjänst.

Boktips

“Känslostorm” av Patrik Thunholm, en erfarenhetsbaserad fackbok om arbete i dödens närhet, vilka känslor som kan väckas hos människan bakom uniformen samt hur dessa kan hanteras.

Boken vänder sig bland annat till militär personal och deras anhöriga, finns som tryckt bok, ljudbok och e-bok.

Adlibris»  Bokus»  Akademibokhandeln»