Hem  »  Om våra stöd

Om våra stöd

Invidzonen anordnar egna aktiviteter både fysiska och digitala. Vi försöker att anpassa aktiviteterna främst till orter där det finns en efterfrågan. »

Chatten är öppen för både anhöriga och veteraner med frågor rörande deras anhöriga. Här pratar du enskilt med en mentor som också är anhörig. »

Coacha dig själv, få stöttning av mentorer eller ta hjälp av en coach för enskilda samtal eller tillsammans med sin partner. »

En kris kan se olika ut för person till person. Hur ser din egen beredskap ut? Att preppa i vardagen är att hjälpa sig själv inför oförutsedda händelser. »

Välkommen till en helg där föräldrar och barn ges möjlighet att träffas och umgås med andra som är i liknande situation. »

Här kan du skriva av dig om stort och smått. Vi hjälper varandra att ge olika perspektiv på saker och ting, delar erfarenheter och stöttar och peppar när det behövs. »

Gåvorna är en möjlighet att lindra saknaden för familjemedlemmen. Något mjukt att hålla i, en bok att läsa, samt en medalj för sitt tålamod och väntan. Man ska kunna känna “det här är för mig”. »

Handledning innebär ett tillfälle till reflektion. Genom handledning kan du ställa frågor och bolla tankar för att hitta nya vägar till en bättre situation.»

Det kan dyka upp många frågor när någon i familjen ska tjänstgöra utomlands. Vilka förberedelser behövs?

Fullmakt »

Försäkringar »

Insatsekonomi »

Tack vare anhöriga som vill avsätta värdefull tid för att dela med sig av sina erfarenheter av insatstiden, har vi en stor mentorstyrka som kan ta hand om våra aktiviteter till förmån för dig som anhörig. »

Här samlar vi anhöriga och veteraners berättelser, tips för barn, intervjuer med politiker,  middagspoddar, dagboksuppläsningar och mycket mer. »

Här informerar Invidzonen om vår verksamhet, kommande aktiviteter samt nyheter.

Facebook »

Instagram »

och på X »

Behöver du support för att komma igång med fysisk aktivitet? På Sportzonen kan du få stöd med fysisk aktivitet med vår pt Niina oavsett var i Sverige du än bor. »

Är du närstående till tjänstgörande med riskfyllt arbete med lång frånvaro från hemmet? Prata med oss! I stödtelefonen svarar en mentor, en medmänniska med egen erfarenhet av insats på hemmaplan. »

Vår tidning är en medlemsresurs som har närstående i fokus. En lättsam och igenkännande läsning med stödjande artiklar för kropp och själ samt reportage gällande vår omvärld. »

Här hittar du samlade tips för att underlätta vardagen. Tips både för vuxna och barn före, inför och under leave samt efter insats. Tipsen är inskickade av anhöriga under flertal insatser. »

Vår målsättning är att skapa efterfrågade aktiviteter. Aktiviteterna syftar till att stärka självkänsla, självförtroende samt skapa nya kontakter med andra i
liknande situation. »

Hit kan du som är veteran vända dig för att få information och vägledning om stöd. Alla aktörer har tystnadsplikt. »