Hem  »  Samarbetsvänner

Samarbetsvänner

Sveriges veteranstrategi

Invidzonen är en del av den Svenska veteranpolitiken, som ska ge personal som tjänstgjort i insatser och deras anhöriga ett stöd som står i proportion till de risker och påfrestningar som veteranerna utsätts för samt de uppoffringar de har behövt göra.

Läs online eller ladda ner:

Sveriges veteranstrategi 2024-2030 (pdf 5 MB)»

Avtal- och samarbetspartners

Invidzonen har avtal med myndigheter och vi samarbetar genom att ge stöd till deras anhöriga men vi stöttar även den internationellt tjänstgörande i frågor som rör anhöriga. På myndigheternas anhörigträffar informerar vi om de stöd och nätverk som Invidzonen kan erbjuda de hemmavarande före, under och efter en insats.

Samarbetsorganisationer till Försvarsmaktens personal

Vi är fem fristående organisationer som erhåller en samordnad stödverksamhet till Försvarsmaktens personal och deras anhöriga. Till oss kan anhöriga vända sig för att få stöd om man känner sig orolig eller bara vill prata med någon som förstår.