Hem  »  För myndigheter

För myndigheter

Representerar du en utsändande myndighet eller en organisation
och är intresserad av och vill veta mer om anhörigstöd?
Välkommen att kontakta oss!

Invidzonens uppgift

Invidzonen stöttar anhöriga till personal som genom utsändande myndigheter tjänstgör internationellt, före, under och efter insats eller uppdrag.

Internationell eller nationell tjänstgöring

Vi anser att Sveriges stöd till anhöriga och veteraner vare sig det är internationella eller nationella insatser borde vara myndighetsöverskridande och jämlikt. Stödet bör finnas för alla.

Insats- och uppdragstiden påverkar

En internationell insatstid inverkar på relationen i familjen och innebär mer eller mindre påfrestningar för anhöriga men också för den som tjänstgör. Livssituationen påverkas på liknande sätt även under en nationell tjänstgöring. Anhöriga söker stöd oavsett uppdragets placering och beskaffenhet, belastningen hemmavid är densamma.

Fördelar

Att som utsändande arbetsgivare ta hand om hela familjen genom att erbjuda anhörigstöd ger nytta och fördelar som främjar bemanning och minskar personalomsättning. 

Personal vars anhöriga får stöd kan fokusera på uppdraget och det stärker därmed kvaliteten under insats- och uppdragstiden.

Anhöriga är en del av insatsen och uppdraget.