Hem  »  Styrelsen

Styrelsen

Styrelse

Styrelsen 2023 – 2024

Invidzonens styrelse samordnar föreningens löpande verksamhet under året samt hanterar situationer och eventuella kriser som uppkommer tillsammans med verksamhetschef, kansli, berörda organisationer, myndigheter, arbetsgrupper och andra parter. Styrelsen följer upp den strategiska planen samt den ekonomiska redovisningen som verksamhetschefen presenterar. Styrelsens arbete handlar om att styra verksamheten samt följa upp föreningens åtaganden gentemot verksamhetschefen. 

Invidzonens årsmöte 2024 sker söndag 24 mars klockan 15:00-16:00.

MALIN WIDÖ

Ordförande

Malin är både veteran och anhörig. Hon har deltagit i två insatser på Balkan med Försvarsmakten och hennes man har deltagit i insatser både med förband och som observatör. Malin har tidigare arbetat med samordning av utbildning för Polisens utlandsstyrka och hon var med och startade upp arbetet med veteran- och anhörigstöd för utlandsstyrkan. Idag arbetar Malin vid Militärhögskolan Karlberg. Malin är mentor och har varit aktiv i föreningen sedan 2011.

ÅSA WILSON

Vice ordförande

Åsa är utbildad inom HR och sitter i ledningsgruppen på ett internationellt spelföretag. Åsa är också gift med en officer som tjänstgjort i Kosovo och Afghanistan och har på så sätt följt Invidzonen sen starten 2007, både som anhörig och mentor. Att se hur organisationen vuxit och utvecklat en stark gemenskap bland anhöriga tycker hon är fantastiskt att se – för drygt 10 år sen hade anhöriga som hon själv ingen aning om vart de skulle vända sig.

MADELEN HEDLUND

Ledamot

Madelen har en bakgrund som specialistofficer på Trängregementet i Skövde och har genomfört en mission i Afghanistan. Efter ett par år i Försvarsmakten valde Madelen att läsa vidare inom HR och har efter examen arbetat med HR inom både offentlig och privat sektor. Madelen bor med sin sambo, som jobbar i försvaret, i Skövde tillsammans med två katter. Fritiden spenderas i naturen och vandring tillsammans med matlagning över en öppen eld är en av favoritsysslorna. Som veteran och anhörig finns insikten i att båda parter behöver anhörigstöd, dels för känna trygghet i att ens anhörig alltid har ett stöd hemma och dels för att kunna dela tankar med andra anhöriga i samma situation.

ANDERS LÜTZ

Ledamot

Anders är pensionerad specialistofficer i Försvarsmakten med flottiljförvaltares grad och  som skolförvaltare på Militärhögskolan Karlberg. Han har arbetat hela sitt yrkesverksamma liv i Försvarsmakten – i marinen på såväl fartygsförband som staber och skolor. Anders har genomfört en FN-insats i Libanon där han var stationerad på Cypern som förnödenhetschef. Jakt och fiske hör till huvudintresset tillsammans med sina italienska motorcyklar. Han är gift med Anna, har två bonusbarn samt två vuxna barn i ett tidigare förhållande. Dessutom förgylls livet även av två små barnbarn.

ÅSA JÄRHED

Ledamot

Åsa är anhörig både som hustru och dotter. Maken har tjänstgjort internationellt två gånger, första gången när de hade ett litet barn och andra gången tre lite större barn. Det har varit två helt olika upplevelser och ger perspektiv på att behovet av stöd kan se väldigt olika ut beroende på var i livet man befinner sig. Åsa är disktriktssköterska och jobbar sedan i somras på Försvarshälsan i Skövde. 

ALLAN WIDMAN

Ledamot NY!

Allan är tidigare riksdagsledamot och försvarspolitisk talesperson. Han har varit offentlig utredare för såväl den militära som civila veteranpolitiken. Allan är numera advokat med specialisering inom affärsjuridik. Han är även kapten och reservofficer vid Norrbottens Artilleriregemente.

MARIE GRUNDEVIK

Suppleant

Marie är säljare i inredning till butiker och gift med en officer som är pensionerad generalmajor och före detta arméchef. Sedan hon träffade sin man har han gjort utlandstjänst i Kosovo, Korea och besökt Afghanistan vid mer än 10-tal tillfällen samt andra platser. De bor utanför Stockholm och hon har skött mycket av deras vardag och sonens aktiviteter. Tillsammans har de hittat bra rutiner att få det att gå ihop både när de är två vuxna och när hon varit själv. De bor i ett område där ingen jobbar i Försvarsmakten men har skapat en stabil bas med vänner som förstår hennes situation och har hjälpt till. Man får inte vara rädd för att fråga, är hennes devis, de flesta vill gärna hjälpa till om de kan

LOUISE ALERFORS

Suppleant

Louise är både veteran och anhörig. Hennes man har deltagit i två missioner med Försvarsmakten och själv har hon varit observatör på Balkan. Louise har tidigare arbetat med kommunal administration och juridik. Idag arbetar hon på Försvarshögskolan som ansvarig för en av Sveriges största ledarskapsutbildningar, Utvecklande Ledarskap.

Valberedningen

ANITA BRUNELL

Ledamot NY!

Anita har tjänstgjort 45 år som civilanställd inom Polisen men är pensionär sen några år tillbaka. Hon är gift med en f.d. polis som gjort många utlandsmissioner mellan 1993-2007. För Anita har det blivit 6 års hemmamissioner med barn från 10-årsåldern och uppåt. Hennes sista 16 yrkesår vid Polisen arbetade hon på polisens utlandssektion och hade då kontakt med samtliga utlandstjänstgörande poliser men även till viss del deras anhöriga.

ANDERS CARELL

Ledamot NY!

Anders är pensionerad Brigadgeneral. Han har bland annat varit regementschef vid Artilleriregementet i Kristinehamn, jobbat vid Försvarsmaktens högkvarter och Armétaktiska staben. Hans sista åtta år innan pension var han chef för Armémateriel vid FMV. Anders är gift med Ingrid och de har två vuxna barn. Med sin mångåriga erfarenhet som chef och ledare i Försvarsmakten och vid FMV vet Anders vilken stor betydelse ett väl fungerande anhörigstöd har, även för de som sänts iväg till insatsområdet.

Revisorssuppleant

ANNA HALLQVIST HULT

Lekmannarevisor

Anna är civilekonom och har även en examen inom rättsvetenskap. Hon arbetar som jurist på Konsumentverket i Karlstad. Hennes man har tidigare tjänstgjort både i Kosovo och Afghanistan men jobbar idag civilt. Utöver att mannen varit på internationell insats, har Anna fler familjemedlemmar som tjänstgjort under flera perioder i Afghanistan. Anna är därför väl insatt i anhörigfrågor och har varit engagerad som mentor sedan 2008.

Handledare till mentorerna

HANNAH GRÖNBERG

Handledare och leg. psykolog

Hannah är legitimerad psykolog och hennes roll hos Invidzonen är att handleda och stötta mentorerna, genomföra och utveckla familjehelger, konferenser och andra aktiviteter samt att föreläsa om olika ämnen kopplade till anhöriga. Hannah har varit aktiv i Invidzonen sedan 2009 då hennes dåvarande sambo skulle till Afghanistan med FS18 och hon har varit mentor under många år.