image4

Fullmakt – hur fungerar det?

Det kan dyka upp många frågor när någon i familjen ska tjänstgöra utomlands. Vilka praktiska förberedelser behöver man ta itu med när det till exempel gäller ekonomi, försäkringar och avtal? Hur fungerar en fullmakt och vilka befogenheter ger den?

Vad är en fullmakt?

En fullmakt behövs när någon för en annan persons räkning ska utföra ett uppdrag, teckna eller avsluta ett avtal med annan part. Det kan också handla om att köpa eller sälja saker till exempel en bil eller bostad. Personen som fått fullmakten (fullmäktigen) har då rätt att för den andres räkning (fullmaktsgivaren) företräda fullmaktsgivaren i kontakterna med till exempel försäkringsbolag, elbolag, myndigheter eller bostadsrättsförening.

Det är fullmaktsgivaren som sätter reglerna och kan alltid återkalla fullmakten när han eller hon så önskar. Oftast är det nära anhöriga som ger varandra befogenheter att företräda varandra i situationer där det behövs en fullmakt.

Behöver fullmakten bevittnas?

En fullmakt behöver inte bevittnas, men handlar det om större saker som ska utföras medan man är iväg rekommenderas bevittning av två helt ojäviga vittnen.

Befogenheter

Det behöver vara tydligt vilken befogenhet fullmakten ska ha. Skriv hellre in fler befogenheter än färre, eftersom det kan uppstå många olika situationer under tiden när någon är iväg som ställer till det på hemmaplan.

Är det skillnad mellan att vara gift eller sambo?

Nej, här gäller anhörigbehörigheten, vilket innebär att både gifta par och sambos ska kunna hjälpa varandra med olika saker som till exempel fastighetsdeklaration och betalning av räkningar eller att företräda sin partner gällande sociala förmåner exempelvis bostadsbidrag.

Fullmakt för vårdnadshavare vid gemensam vårdnad av barn

För att inte hamna i en besvärliga situation när ena vårdnadshavaren tjänstgör utomlands en period kan en tillfällig fullmakt upprättas. Det gör det möjligt för den hemmavarande vårdnadshavaren att skriva under papper som rör det gemensamma barnet som i vanliga fall kräver underskrift från båda parter.

Exempel på situationer då underskrift från båda vårdnadshavare krävs:

  • sjukvård
  • passansökan
  • skola eller barnomsorg

Bevittning

I normalfallet krävs det ingen bevittning men för att vara säker på att den inte ifrågasätts kan det vara lämpligt att några bevittnar fullmakten.

Kontakta juridiskt biträde eller familjerätten för hjälp

Eftersom familjens behov och önskemål kan variera är det lämpligt att först diskutera med ett juridiskt biträde om hur fullmakten bör utformas. Man kan även kontakta familjerätten i kommunen för att höra efter om de kan vara behjälpliga.

Källa: Familjerätt på nätet

 

Dela detta:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på email

Relaterade artiklar: