image4

Fullmakt – hur fungerar det?

Det kan dyka upp många frågor när någon i familjen ska tjänstgöra utomlands. Vilka praktiska förberedelser behöver man ta itu med när det till exempel gäller ekonomi, försäkringar och avtal? Hur fungerar en fullmakt och vilka befogenheter ger den? 

Vad är en fullmakt?

En fullmakt behövs när någon för en annan persons räkning ska utföra ett uppdrag, teckna eller avsluta ett avtal med annan part. Det kan också handla om att köpa eller sälja saker till exempel en bil eller bostad. Personen som fått fullmakten (fullmäktigen) har då rätt att för den andres räkning (fullmaktsgivaren) företräda fullmaktsgivaren i kontakterna med till exempel försäkringsbolag, elbolag, myndigheter eller bostadsrättsförening.

Det är fullmaktsgivaren som sätter reglerna och kan alltid återkalla fullmakten när han eller hon så önskar. Oftast är det nära anhöriga som ger varandra befogenheter att företräda varandra i situationer där det behövs en fullmakt.

Befogenheter

Det behöver vara tydligt vilken befogenhet fullmakten ska ha. Skriv hellre in fler befogenheter än färre, eftersom det kan uppstå många olika situationer under tiden när någon är iväg som ställer till det på hemmaplan.

Är det skillnad mellan att vara gift eller sambo?

Nej, här gäller anhörigbehörigheten, vilket innebär att både gifta par och sambos ska kunna hjälpa varandra med olika saker som till exempel fastighetsdeklaration och betalning av räkningar eller att företräda sin partner gällande sociala förmåner exempelvis bostadsbidrag.

Tillfällig fullmakt för vårdnadshavare vid gemensam vårdnad av barn

För att inte hamna i en besvärliga situation när ena vårdnadshavaren tjänstgör utomlands en period kan en tillfällig fullmakt upprättas. Det gör det möjligt för den hemmavarande vårdnadshavaren att skriva under papper som rör det gemensamma barnet som i vanliga fall kräver underskrift från båda parter.

Exempel på situationer då underskrift från båda vårdnadshavare krävs:

  • sjukvård
  • passansökan
  • skola eller barnomsorg

Ni kan även kontakta familjerätten i er kommun. Familjerätten är en avdelning inom kommunen som bistår enskilda och andra myndigheter i familjerättsliga frågor. Insatserna från Familjerätten är inte belagda med några avgifter.

Framtidsfullmakt 

Oavsett om man åker ut på insats/uppdrag eller inte, så rekommenderas en framtidsfullmakt i familjeförhållanden. Framtidsfullmakt skrivs i förebyggande syfte och är ett alternativ till en god man eller förvaltare. På nätet finns många mallar man gratis kan ladda ner.

Du som privatperson kan ge en framtidsfullmakt till någon annan som får representera dig längre fram i livet om du på grund av olika skäl inte längre kan ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter. Den du ger fullmakt till får rätt att företräda dig. Du kan själv bestämma vad fullmakten ska omfatta. Framtidsfullmakten ska vara skriftlig och bevittnad av två personer.

Bevittning

En fullmakt behöver inte bevittnas, men för att vara säker på att den inte ifrågasätts kan det vara lämpligt att några bevittnar fullmakten. Men handlar det om större saker som ska utföras medan någon tjänstgör rekommenderas bevittning av två helt ojäviga vittnen.

Kontakta juridiskt biträde eller familjerätten för hjälp

Eftersom familjens behov och önskemål kan variera är det lämpligt att först diskutera med ett juridiskt biträde om hur fullmakten bör utformas. Man kan även kontakta familjerätten i kommunen för att höra efter om de kan vara behjälpliga.

Källa: Familjerätt på nätet

Dela detta:

Relaterade artiklar: