20220829_samtal_bodelning

Samtalsstöd eller bodelning

Relationsproblem 

En förändring i sin vardagssituation kan upplevas och hanteras olika från person till person. I varje förhållande kan relationsproblem dyka upp i olika perioder och det i sin tur kan påverka livssituationen. 

Rådgivning

Om viljan att arbeta med relationen inte är möjlig eller tänkbar då kan det behövas stöd, information och rådgivning – till exempel om hur du ansöker om äktenskapsskillnad, hur du gör en bodelning eller har vårdnadsfrågor. Då kan det även vara bra att kontakta en familjerättsjurist.

Skilsmässa

En skilsmässa är en komplex och känslomässig process. Överväger ni skilsmässa finns några nödvändiga grundpelare.

 • Ansökan – görs av er båda eller den ene om den andre inte vill.
 • Bodelningsavtal – här tecknar ni ett slags kontrakt över vem som ska ha vad.
 • Vårdnad – ni bestämmer vad som nu ska hända med barnen

Även om vissa väljer att sköta allt på egen hand innebär det ofta trassel och juridiska besvär. Målet är en så vänskaplig separation som möjligt och en jurist kan bli ett stort stöd.

Vid separation, ha fokus på barnen

I en skilsmässa eller separation är det viktigt att föräldrar planerar och beslutar om barnens boende och umgänge. Det kan behövas hjälp att fundera på vad som blir bäst för barnen.

Invidzonen tipsar här om några vägar till att söka hjälp för den som behöver.

 • Kommunens familjerättsenhet

  Socialtjänstens familjerättsenhet i kommunen arbetar med frågor som rör barnens vårdnad, boende och umgänge, adoption med mera. 

 • Kyrkans familjerådgivare

  Svenska kyrkan har familjerådgivare. Ofta kan samtalsstöd hjälpa att förstå och förändra. Kyrkans familjerådgivare har tystnadsplikt och för inga journaler. 

 • Försäkringsbolagens tjänster

  konsumenternas.se hittar du information som kan bli aktuell om du ska separera eller skiljas. Här hittar du information om bolån, konton, gemensam egendom och försäkringar. 

 • Skatteverket, om bodelning

  Bodelning innebär att ni som är gifta med varandra delar upp egendom mellan er. På Skatteverket finns blanketter att få. 

»Skatteverket, om bodelning

 • Skilsmässa, tips online

  Det är viktigt att skilsmässan blir rättvis och att ni går igenom alla viktiga frågor. Det finns sidor online, ex. familjerätt, familjerättsjurist, en rättvis skilsmässa o.s.v. som hjälper dig att navigera genom en korrekt skilsmässa, inklusive bodelning, vårdnad, boende och ekonomi.

»Sveriges Domstolar, ansök enskilt om skilsmässa

Foto: Unsplash

Dela detta:

Relaterade artiklar: