image2

Bra att veta om testamente

Det finns olika sätt att skriva ett testamente för att ens önskan ska gå fram på bästa sätt. I Sverige idag behöver man inte registrera ett testamente. Men det är viktigt att förvara ett original av testamentet på en säker plats exempelvis i ett bankfack. Det kan vara bra att ha en kopia i hemmet där det står var originalhandlingen finns, då det är denna som gäller vid en bouppteckning.

För att vara säker på att testamentet blir som man har tänkt sig rekommenderas att man tar hjälp av en jurist. Det finns flera mallar på internet att få tag i men det är inte alltid de passar in i just ens egen familjesituation.

Regler för giltigt testamente

  • Testamentet måste vara tydligt och rätt formulerat för att det inte ska kunna misstolkas.
  • Det är alltid den senaste versionen av ett testamente som gäller.
  • Testamentet ska undertecknas av två oberoende vittnen för att vara giltigt.

Lagliga skillnader mellan att vara gift och sambo

  • Sambo.  Sambos rekommenderas speciellt att skriva testamente för att den kvarvarande ska få behålla gemensamt införskaffat boende. Om inte ett testamente skrivs tillfaller hälften av gemensamt boende till den bortgångnes föräldrar, syskon eller annan nära släkting.
  • Gift. Om man är gifta ärver efterlevande partnern allt och eventuell egendom tillfaller bröstarvingar (barn eller barnbarn i rakt nedstigande led). Här rekommenderas dock gifta par att skriva ett testamente ändå för att säkerställa att arvet går till barnen eller dit man själv vill att det ska gå.

Dela detta:

Relaterade artiklar: