Hem  »  Ny som anhörig

Ny som anhörig

Ny som anhörig

För många anhöriga är den första anhörigträffen även den tidigaste kontakten med den utsändande arbetsgivaren. En del kan uppfatta den som en helt ny värld som i vissa fall kan verka komplicerad och något svåråtkomlig.

Invidzonen tycker det är viktigt att anhöriga har en egen plattform, en mötesplats helt utanför den utsändande myndighetens sfär. Hos Invidzonen finns stöd och nätverk för dig som gör en insats på hemmaplan.

Välkommen du också!

Preventivt stöd

Vi vet att det är ett stöd i sig för anhöriga att veta att det finns en organisation som ger möjlighet till nätverk och stöd. Invidzonen erbjuder olika typer av stöd och anpassar stödet efter behovet. Vår målsättning är att förenkla insatsen på hemmaplan, informera samt att  lindra känslan av ensamhet.

Mentorer

Våra mentorer är medmänniskor och samtalsstödjare som arbetar ideellt och under tystnadsplikt. Det är erfarna anhöriga som fungerar som stö eller mentor åt andra anhöriga. Alla våra mentorer har själva gått igenom minst en insats på hemmaplan. Du når våra mentorer via chatt, mejl, telefon eller ett personligt möte. 

Styrkan ligger i vårt nätverk

Invidzonens styrka ligger i att vi själva är anhöriga och därför har närmare till hands att känna igen de frågor och känslor som uppkommer vid en insats. Vi vet att igenkännandet läker och att erfarenhetsutbytet mellan anhöriga är en viktig del för att skapa trygghet och styrka hos anhöriga på hemmaplan.

Artiklar som kan intressera dig:

Aktiviteter

Invidzonens familjehelger 2022

Vad innebär det att delta på Invidzonens familjehelger? Att delta på Invidzonens familjehelger förbereder familjen inför internationellt uppdrag. Ändamålet med

Läs mer »
Aktuellt

Veterandagen 2022

Försvarsmakten bjuder in till statsceremoniellt högtidighållande av Veterandagen 29 maj. Sverige hyllar sina veteraner och hedrar minnet av de som

Läs mer »
Aktuellt

Höstens PREP-kurser

Att boosta en parrelation kan kännas aktuellt vid många tillfällen i livet, men kanske extra mycket inför en utlandstjänstgöring. Passa på att

Läs mer »

Närmast i evenemangskalendern:

Vårt stöd:

Stödtelefon

Mentorsstöd