20240630_enkat_behovs_vi

Behövs vi? Tyck till i vår enkät!

Var med och ge din åsikt om Invidzonens stöd. 

Enkäten är öppen hela året. Resultatet kommer presenteras i sociala medier samt här på webbsidan.

Finns det ett värde för anhöriga att det finns en organisation som erbjuder dem stöd – oavsett om man aktivt tar del i det stödet, eller inte?

Din åsikt är viktig och värdefull därför uppskattar vi om du deltar i vår enkätundersökning!

Via knappen kommer du till vår enkät där du får möjlighet att svara på några enkla frågor som rör Invidzonens uppdrag och ditt svar är anonymt.

Ett stort tack till dig som har tid att svara!

Om Invidzonen

  • Invidzonens verksamhet bygger på erfarenhetsutbyte och igenkänning för anhöriga till internationellt tjänstgörande personal.
  • Verksamheten har startat ur anhörigas egna ideér och vi som är engagerade i organisationen är själva anhöriga.
  • Förutom stödet vi ger till varandra är vi delaktiga i frågor som rör anhörigas situation på ett flertal arenor i samhället.

Dela detta:

Relaterade artiklar: