Våra mentorer:

Anna N

mentoransvarig

Jag heter Anna Nybling och är verksamhetsledare på Invidzonens kansli. I min arbetsroll koordinerar, stödjer och samordnar jag mentor- och volontärgruppen och ansvarar för en rad andra projekt på kansliet som bland annat Familjehelgerna. Jag är även certifierad föräldra- och familjecoach och utbildad i Circle of Security Parenting (Trygghetscirkeln).

Jag är en person som tycker om att möta människor i samtal och dela tankar, känslor och erfarenheter. För frågor kring mentornätverket, medlemskap, verksamheten eller bara för att prata är du varmt välkommen att kontakta mig.

Mejladress: anna@invidzonen.se