NKAs rapport om Invidzonens familjehelger

Utvärdering av Invidzonens familjehelger

Utvärdering av familjehelger – ett stöd till utlandsveteranfamiljer

Invidzonen – Försvarsmakten

En rapport av Eva Sennemark, Linnéa Aldman och Elizabeth Hanson

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka)

Nu är den här! Rapporten rörande Invidzonens familjehelger.

Nkas utvärdering av Invidzonens familjehelger på uppdrag av Försvarsmakten har nu sammanställts och publicerats. 

Författarna har analyserat relevans, resultat och effekter men drar även slutsatser och ger rekommendationer inför framtiden.

“Familjehelgerna kan utifrån utvärderingsresultatet bedömas vara ett gott komplement till Försvarsmaktens övriga anhörigarbete. Det är en mindre men viktig del i arbetet som riktar sig direkt till barnfamiljer.”

Att rusta familjer före, under och efter internationell insats . 

Vi på Invidzonen är glada över att se att våra familjehelger får den effekt som vi vi har arbetat så mycket för. Rapporten är ett kvitto på att deltagarna, stora som små, får nytta och utveckling av den kunskap de erhållit från familjehelgen.

Invidzonens familjehelger är efterfrågade och under 2022 kommer vi  erbjuda 5 tillfällen till att träffas runt om i Sverige.

Dela detta:

Relaterade artiklar: