sakerhetstips_tobias-tullius-Q2-EQDwxFtw-unsplash kopiera

Säkerhetstips på sociala medier och på internet

Vi är vana vid att sköta information via den digitala teknik som finns idag och sociala medier tycks öka år efter år. 

Det är enkelt att berätta var vi befinner oss och vad vi gör, det är ett trevligt och bra sätt att hålla kontakt med våra nära och kära enligt många.

Men glöm inte bort att vi utsätter oss för vissa risker när vi rör oss på de digitala plattformarna. 

Tänk efter, före du lägger ut information på internet!

FORMULERA DIG MER SÄKERT

Var försiktig med att avslöja detaljerad information, till exempel exakta tidpunkter och platser, när du till exempel skriver statusuppdateringar på Facebook eller Twitter. Skriv mer allmängiltigt.

TANKAR KRING PUBLICERING

Publicera inte information som kan vara känslig eller användas för att utnyttja dig, din tjänstgörande eller myndigheten (dvs. arbetsgivaren).

STARKA LÖSENORD 

Använd starka lösenord. Använd inte samma lösenord till exempelvis Facebook, Twitter, Instagram eller e-post. 

UPPDATERA ALLTID DINA SYSTEM

Se till att operativsystem och antivirusprogram har de senaste säkerhetsuppdateringarna. Flera typer av skadlig kod är specialskrivna för sociala medier. 

FÖRSIKTIGHET MED NEDLADDNINGAR 

Var försiktig med länkar och nedladdningsbara filer på sociala medier.

MEDLEM I STÄNGD ELLER DOLD GRUPP PÅ INTERNET

Om du är medlem i en så kallad stängd och/eller dold grupp på internet är det viktigt att du inte tar säkerheten för givet. Tänk på att den som vill och kan, kan ta sig in i så kallade slutna grupper på nolltid. Tänk på det när du delar information i sådana grupper. Det finns ingen garanti för att de som är med i gruppen gett ut sin rätta identitet eller om alla medlemmar i gruppen respekterar en eventuell förväntan om att inte avslöja vad som diskuteras på forumet. På vissa webbsidor sparas dessutom allt du gör och laddar upp oavsett om du sedan tar bort din profil och raderar innehållet, Facebook är en sådan sida.

DETALJER OM ERA NÄRA OCH KÄRA

Invidzonen försöker alltid att påminna anhöriga om att inte lämna ut detaljer på nätet om era nära och kära exempelvis vilken befattning er anhöriga har i insatsen eller datum och klockslag för resor etc.  Överväg alltid noga över vilken information ni publicerar och hur den skulle kunna användas av någon som inte vill er väl. Lämna aldrig ut namn, telefonnummer, privat mejladress eller namnet på era barns dagis t.ex.

SE ÖVER DIN VÄNLISTA 

Fundera igenom om du har så nära relation med alla att de får vara med i din digitala innersta krets? Acceptera inte vänförfrågningar från personer du inte känner eller har träffat. Tänk även på att det inte är säkert att personer alltid är dem de utger sig för att vara. Ta för vana att titta igenom vänlistan på den som skickat en förfrågan.

VAR FÖRSIKTIGT MED ATT UPPGE NAMN OCH PERSONLIGA UPPGIFTER

Var medveten om risken med att publicera kontaktinformation eller andra uppgifter som kan identifiera dig. Använd aldrig era riktiga namn utan ett alias på forum, bloggar etc. Skaffa gärna ett särskilt mejlkonto kopplat till dessa. På Invidzonens anhörigforum försöker vi alltid vara tydliga med att riktiga namn och kontaktuppgifter inte ska förekomma där. Om ni vill ha kontakt med någon på forumet så ber vi er därför att mejla till Invidzonen så ser vi till att försöka bistå med dessa kontaktuppgifter efter det att personen i fråga själv godkänt denna kontakt. Vi försöker också vara tydliga med att det inte går att garantera vem en avsändare är, det kan vara så att någon uppger sig för att vara någon den inte är. Ha alltid detta i åtanke då du lämnar ut dig själv eller dina uppgifter. Om du skriver ut din hela mejladress på något forum eller på någon plats på nätet ökar risken för spam (oönskade meddelanden som e-post och SMS).

MÅSTE ALLA VETA ALLT? 

Se över sekretessinställningarna så att du delar information med rätt personer, och har kontroll över vilken kontaktinformation du delar. 

SKYDDAD INFORMATION 

Tänk på att information som du tror är skyddad av olika anledningar kan bli offentlig längre fram, till exempel på grund av ändrade villkor, attacker från hackers eller som ett resultat av att företaget säljer uppgifter om användare.

SEKRETESS 

Publicera aldrig information som omfattas av sekretess. 

SAMTYCKE 

Innan du publicerar uppgifter om en annan person bör du få personens samtycke till publiceringen. Säkerställ också att personen inte har en befattning som omfattas av sekretess. 

MEDLEM I ETT LOKALT NÄTVERK

Om du är med i ett lokalt nätverk eller får stöd av någon annan organisation bör du fråga efter om personerna i fråga arbetar under tystnadsplikt och hur detta säkerställs. Invidzonens mentorer har tystnadsplikt och har skrivit under ett avtal. De har även lämnat in ett utdrag från Polisens belastningsregister i syfte att säkerställa att de inte är dömda för ett brott av allvarlig eller kränkande karaktär. Även om ett nätverk inte har tystnadsplikt kan de självklart vara en stor hjälp. Det viktiga är att om du tydligt vet vad som gäller angående detta om du vill prata med någon i förtroende.

TELEFONSAMTAL UTOMLANDS

Använd i första hand Welfare-telefoner och internet. De kanaler FM använder är oftast säkrare än kommersiella alternativ.

PRIVATA MOBILSAMTAL UNDER INSATSTID

Använd inte era vanliga privata mobiltelefoner att ringa varandra med. Skaffa i så fall hellre oregistrerade kontantkortstelefoner så blir det svårare för någon som avlyssnar er att koppla mobilnumret och samtalet till en adress eller person.

POLICY I SAMTALET

Tänk på vad ni diskuterar på “öppen lina”, det vill säga i era privata telefoner när den utsände är på insatsområdet. Diskutera aldrig kommande militär verksamhet och var försiktiga med att prata om till exempel vakttjänst, scheman för tjänstgöring, rutiner vid olika uppdrag, hur utrustning och fordon fungerar, exakt hur det gick till vid olika incidenter och så vidare.

ALIAS PÅ INTERNET

Använd inte era riktiga namn utan ett alias på forum, bloggar, osv skaffa gärna ett särskilt mejlkonto kopplat till dessa, skilt från din vanliga privata mejl.

INFORMATION PÅ INTERNET

Skriv inte ut exakt befattning på exempelvis Facebook och överväg noga vilken information ni publicerar och hur den skulle kunna användas av någon som inte vill er väl. Du bör heller inte skriva ut fullständigt namn på din partner, telefonnummer, adress, privat mejl och namnet på barnens dagis.

BILDER PÅ INTERNET

Överväg även om ni skall ha bilder på varandra, barnen, närstående med flera. Och kontrollera kanske även andras sidor efter bilder på dig själv eller er tillsammans då det nu för tiden även går att söka på bilder/ansikten på webben och på så sätt i förlängningen få fram kontaktinformation. Har ni barn kanske även deras Facebook sidor bör ses över samt prata igenom grundläggande säkerhetstänk.

PÅ FORUMET

På invidzonen.se och på anhörigforumet ber vi anhöriga att inte lämna ut fullständigt namn eller mejladress. Om du vill få kontakt med någon på forumet eller få någon att prata med rekommenderar vi att du skickar ett mejl till oss. Vi vill också påpeka att du inte kan garanteras vem som är avsändare när du får kontakt med någon via internet. Ha det i åtanke innan du lämnar ut dig själv och dina uppgifter.

I CHATTEN

Invidzonen har en chattfunktion på hemsidan med säkerhet hög. Det betyder att all trafik är krypterad och att all trafik sker från vår egna server som ligger i tryggt förvar. Av ytterligare säkerhetsskäl ber vi trots detta alla anhöriga som chattar med oss att inte lämna ut namn eller andra personliga uppgifter under chattsessionen. Vi förespråkar anonymitet och att du använder dig av ett alias då du chattar med oss. Om du vill ha en fortsatt privat kontakt med oss på Invidzonen efter chatten, kan det skötas via telefon eller mejl.

PRIVAT INFORMATION I CHATTEN ELLER PÅ FORUMET

Av säkerhetsskäl ber vi alla anhöriga som chattar med oss eller som skriver på forumet att inte lämna ut personliga uppgifter eller annan känslig information som rör er privat (adress, telefon, fullständigt namn etc.) eller insatsen/detaljer kring tidigare insatser. Det går mycket bra att vara anonym och använda sig av ett alias. En mer privat kontakt med oss som arbetar med stöd kan du få via mejl eller telefon.

EN GÅNG PÅ NÄTET – ALLTID PÅ NÄTET 

Agera som om all information du publicerar alltid kommer att finnas kvar där. Som en tatuering ungefär. Även om du försöker få bort den kommer den alltid att synas. 

OVANLIGT BLI HOTAD

Även om du inte vidtar en enda åtgärd ovan så är chansen fortfarande störst att ingenting obehagligt kommer att hända. Trots att anhöriga har blivit hotade så är det fortfarande mycket ovanligt här i Sverige.

OM DU BLIR HOTAD

Om du mot förmodan skulle känna dig hotad, bli hotad eller plötsligt få konstiga SMS så bör du kontakta Polisen* och även Försvarsmakten (*VB). De kommer då att hjälpa dig. Om det känns obehagligt eller om du behöver prata med någon så kan du som alltid vända dig till oss på Invidzonen så stöttar vi och hjälper dig.

* VB = Vakthavande befäl
, se kontaktinformation på forsvarsmakten.se

* MUST = Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten

Dela detta:

Relaterade artiklar: