sakerhetstips_tobias-tullius-Q2-EQDwxFtw-unsplash kopiera

Säkerhetstips

MEDLEM I STÄNGD ELLER DOLD GRUPP PÅ INTERNET

Om du är medlem i en så kallad stängd och/eller dold grupp på internet är det viktigt att du inte tar säkerheten för givet. Det finns ingen garanti för att de som är med i gruppen gett ut sin rätta identitet eller om alla medlemmar i gruppen respekterar en eventuell förväntan om att inte avslöja vad som diskuteras på forumet. 
På vissa webbsidor sparas dessutom allt du gör och laddar upp oavsett om du sedan tar bort din profil och raderar innehållet, Facebook är en sådan sida.

DETALJER OM ERA NÄRA OCH KÄRA

Invidzonen försöker alltid att påminna anhöriga om att inte lämna ut detaljer på nätet om era nära och kära exempelvis vilken befattning er anhöriga har i insatsen eller datum och klockslag för resor etc.  Överväg alltid noga över vilken information ni publicerar och hur den skulle kunna användas av någon som inte vill er väl. Lämna aldrig ut namn, telefonnummer, privat mejlladress eller namnet på era barns dagis t.ex.

 NAMN OCH PERSONLIGA UPPGIFTER

Använd aldrig era riktiga namn utan ett alias på forum, bloggar etc. Skaffa gärna ett särskilt mejlkonto kopplat till dessa. På Invidzonens anhörigforum försöker vi alltid vara tydliga med att riktiga namn och kontaktuppgifter inte ska förekomma där. Om ni vill ha kontakt med någon på forumet så ber vi er därför att mejla till Invidzonen så ser vi till att försöka bistå med dessa kontaktuppgifter efter det att personen i fråga själv godkänt denna kontakt. Vi försöker också vara tydliga med att det inte går att garantera vem en avsändare är, det kan vara så att någon uppger sig för att vara någon den inte är. Ha alltid detta i åtanke då du lämnar ut dig själv eller dina uppgifter. Om du skriver ut din hela mejladress på något forum eller på någon plats på nätet ökar risken för spam (oönskade meddelanden som e-post och SMS).

MEDLEM I ETT LOKALT NÄTVERK

Om du är med i ett lokalt nätverk eller får stöd av någon annan organisation bör du fråga efter om personerna i fråga arbetar under tystnadsplikt och hur detta säkerställs. Invidzonens mentorer har tystnadsplikt och har skrivit under ett avtal. De har även lämnat in ett utdrag från Polisens belastningsregister i syfte att säkerställa att de inte är dömda för ett brott av allvarlig eller kränkande karaktär. Även om ett nätverk inte har tystnadsplikt kan de självklart vara en stor hjälp. Det viktiga är att om du tydligt vet vad som gäller angående detta om du vill prata med någon i förtroende.

TELEFONSAMTAL UTOMLANDS

Använd i första hand Welfare-telefoner och internet. De kanaler FM använder är oftast säkrare än kommersiella alternativ.

PRIVATA MOBILSAMTAL

Använd inte era vanliga privata mobiltelefoner att ringa varandra med. Skaffa i så fall hellre oregistrerade kontantkortstelefoner så blir det svårare för någon som avlyssnar er att koppla mobilnumret och samtalet till en adress eller person.

POLICY I SAMTALET

Tänk på vad ni diskuterar på “öppen lina”, det vill säga i era privata telefoner när den utsände är på insatsområdet. Diskutera aldrig kommande militär verksamhet och var försiktiga med att prata om till exempel vakttjänst, scheman för tjänstgöring, rutiner vid olika uppdrag, hur utrustning och fordon fungerar, exakt hur det gick till vid olika incidenter och så vidare.

ALIAS PÅ INTERNET

Använd inte era riktiga namn utan ett alias på forum, bloggar, osv skaffa gärna ett särskilt mejlkonto kopplat till dessa, skilt från din vanliga privata mejl.

INFORMATION PÅ INTERNET

Skriv inte ut exakt befattning på exempelvis Facebook och överväg noga vilken information ni publicerar och hur den skulle kunna användas av någon som inte vill er väl. Du bör heller inte skriva ut fullständigt namn på din partner, telefonnummer, adress, privat mejl och namnet på barnens dagis.

BILDER PÅ INTERNET

Överväg även om ni skall ha bilder på varandra, barnen, närstående med flera. Och kontrollera kanske även andras sidor efter bilder på dig själv eller er tillsammans då det nu för tiden även går att söka på bilder/ansikten på webben och på så sätt i förlängningen få fram kontaktinformation. Har ni barn kanske även deras Facebook sidor bör ses över samt prata igenom grundläggande säkerhetstänk.

PÅ FORUMET

På invidzonen.se och på anhörigforumet ber vi anhöriga att inte lämna ut fullständigt namn eller mejladress. Om du vill få kontakt med någon på forumet eller få någon att prata med rekommenderar vi att du skickar ett mejl till oss. Vi vill också påpeka att du inte kan garanteras vem som är avsändare när du får kontakt med någon via internet. Ha det i åtanke innan du lämnar ut dig själv och dina uppgifter.

I CHATTEN

Invidzonen har en chattfunktion på hemsidan med säkerhet hög. Det betyder att all trafik är krypterad och att all trafik sker från vår egna server som ligger i tryggt förvar. Av ytterligare säkerhetsskäl ber vi trots detta alla anhöriga som chattar med oss att inte lämna ut namn eller andra personliga uppgifter under chattsessionen. Vi förespråkar anonymitet och att du använder dig av ett alias då du chattar med oss. Om du vill ha en fortsatt privat kontakt med oss på Invidzonen efter chatten, kan det skötas via telefon eller mejl.

PRIVAT INFORMATION

Av säkerhetsskäl ber vi alla anhöriga som chattar med oss eller som skriver på forumet att inte lämna ut personliga uppgifter eller annan känslig information som rör er privat (adress, telefon, fullständigt namn etc.) eller insatsen/detaljer kring tidigare insatser. Det går mycket bra att vara anonym och använda sig av ett alias. En mer privat kontakt med oss som arbetar med stöd kan du få via mejl eller telefon.

OVANLIGT BLI HOTAD

Även om du inte vidtar en enda åtgärd ovan så är chansen fortfarande störst att ingenting obehagligt kommer att hända. Trots att anhöriga har blivit hotade så är det fortfarande mycket ovanligt här i Sverige.

OM DU BLIR HOTAD

Om du mot förmodan skulle känna dig hotad, bli hotad eller plötsligt få konstiga SMS så bör du kontakta Polisen* och även Försvarsmakten (*VB). De kommer då att hjälpa dig. Om det känns obehagligt eller om du behöver prata med någon så kan du som alltid vända dig till oss på Invidzonen så stöttar vi och hjälper dig.

* VB = Vakthavande befäl
, se kontaktinformation på Forsvarsmakten.se

* MUST = Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten

Dela detta:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på email

Relaterade artiklar: