20210601_iz_uppmarks_vetdagen_news

Artiklar om “Anhörigstöd till fler”

I samband med Veterandagen 29 maj fick Invidzonen, tillsammans med två andra medlemsorganisationer, en förfrågan från Folk och Försvar om att skriva var sin artikel för att uppmärksamma och ge sina perspektiv på dagen.

Invidzonens generalsekreterare Cesilia Karlsson Kabaca greppade tangentbordet och reflekterade över anhörigas roll i internationella insatser. 

Läs Invidzonens artikel >>

Här kan du läsa de andra två bidragen av

Varför internationella insatser? Bakgrund

“Sverige deltar i FN-beslutade insatser i områden drabbade av krig och konflikt. Både för att bidra till en dämpande effekt i konflikter och för att bevara fred. Genom att göra detta minskar risken för att oroshärdar sprider sig, vilket inte bara gagnar det aktuella området, utan även stärker Sveriges säkerhet.” (Försvarsmakten)

 

Varför uppmärksammas Veterandagen?

Veterandagen syftar till att hedra personal som deltar eller har deltagit i nationella eller internationella militära operationer och att högtidlighålla minnet av stupade och omkomna. Sedan 2008 högtidlighålls den 29 maj som veterandag inom Försvarsmakten. 

Anhöriga på hemmaplan är en viktig och bidragande del i den internationella insatsen. 

Hur uppmärksammas veteraner och anhöriga i samhället?

Folk och försvar vill sprida information om internationella insatser. För att uppmärksamma Veterandagen den 29 maj, spelade Folk och Försvar tillsammans med Talmannen och ordförande i Försvars- och Utrikesutskottet in en film om Riksdagens roll i beslutet om internationella insatser. Läs mer om samarbetet >>

• Riksdagen uppmärksammar Veterandagen >>
• Riksdagen högtidlighöll Veterandagen med flagghissningsceremoni >>

 

Om Folk och Försvar

Sedan 1940 är Folk och Försvar en arena där forskare, myndigheter, politiker, näringsliv, media och ideella organisationer möts, utbyter och prövar idéer och förmedlar information om den svenska säkerhets- och försvarspolitiken.

Dela detta:

Relaterade artiklar: