Lady justice. Statue of Justice in library. Legal and law background concept

Domstolsverket

Invidzonen har ett formaliserat avtal med Domstolsverket betr frågor som rör anhörigstödet till utsändande personal på internationella insatser. Avtalet innebär ekonomiskt stöd till verksamheten vilket ger förutsättningar för att tillhandahålla anhörigstöd med en säker hemsida, chatt, forum och en rad andra aktiviteter till förmån för anhöriga.

Invidzonen bedriver en oberoende verksamhet och rapporterar inte vidare enskilda fall till utsändande arbetsgivare utan endast avrapporterar regelbundet statistik och ekonomi med jämna intervall.

Vi har tystnadsplikt.

Dela detta:

Relaterade artiklar: