Försvarsminister_PeterHultqvist_foto_BeckyScott_Regeringskansliet

Regeringen tar fram en nationell veteranstrategi

Detta händer på regeringsnivå just nu

Utvecklingen i arbetet med veteraner och deras anhöriga går nu vidare. Det kommer bland annat att beröra cirka en halv miljon nära anhöriga. 

– Strategin syftar till hur veteraners kompetens bättre ska kunna tas till vara i samhället. Den ska behandla frågor som uppföljningen av veteraner, hälso- och sjukvård och psykisk hälsa, synen på anhörig- och medlemsorganisationer…// säger Försvarsminister Peter Hultqvist.

(källa: Försvarsdepartementet)

Invidzonen välkomnar att regeringen tar fram en nationell veteranstrategi.

Vi anser att alla myndigheter som har utsändande personal på internationella insatser borde omfattas av strategin. Allas insatser har samma värde.

Dela detta:

Relaterade artiklar: