20240116_ptsd_enkätstudie_veteraner_vit

PTSD bland utlandsveteraner

Försvarsmaktens Veterancentrum påminner genom Invidzonen, om viktig enkät.

Försvarsmakten har i uppdrag att öka kunskapen om hur insatser påverkar personalen som deltar i dem, detta görs bland annat genom att lägga ut forskningsuppdrag på olika forskningssäten.

Enkät till veteraner

I dagarna har ca 6000 enkäter skickats ut med avsändaren, Försvarsmaktens Veterancentrum.

Är du en av mottagarna av enkätstudien är vi tacksamma att du avsätter din tid genom att delta i denna viktiga studie.

Utförare

Enkätstudien kring PTSD bland utlandsveteraner genomförs av Ledarskapsinstitutionen på Försvarshögskolan.

Tidigare studier

Vid intresse av att ta del av tidigare genomförda studier, hittar du ett antal av dessa på Försvarsmaktens hemsida under fliken Utlandsveteraner och anhöriga / Forskning om utlandsveteraner>>.

Bland annat finns en registerstudie om förekomsten av kliniskt diagnostiserad PTSD bland utlandsveteraner från 1990 till 2018, som har utförts av Aux Analysis AB.

Försvarsmaktens Veterancentrum

Dela detta:

Relaterade artiklar: