Hem  »  Medarbetare

Medarbetare

Kansliet

NIINA FRÖLID

Projektledare och administratör

Niina Frölid hittar man på kansliet två dagar i veckan. Hon är medansvarig för planering och genomförande av Familjehelger. Hon är utbildad idrottslärare med en lång karriär inom skolan samt arbete inom friskvård och engagemang i olika idrottsföreningar.

Tfn: 0735-34 39 83
niina@invidzonen.se

ANNA NYBLING

Verksamhetsledare, anhörigstöd

Anna ansvarar för föräldra- och familjecoaching, kontakten med samarbetsorganisationer, koordinerar föreläsningar och träffar, stödjer och samordnar mentor- och volontärgruppen.

Tfn: 073-508 97 78
anna@invidzonen.se

MAGDALENA WINBO

Kommunikatör och medlemsansvarig

Magdalena ansvarar för våra sociala medier, podcast, projektet Nära-kära-dockan och medlemsregistret, administrationen kring medaljer, tidningar.

Tfn: 0735-11 39 61
magdalena@invidzonen.se

ASTRID REGEMO

Grafisk formgivare och webmaster

Astrid ansvarar för formgivning av våra trycksaker, inbjudningar samt material, uppdateringar och publiceringar på webbplatsen och appen. Hon ansvarar för Data Protection Office på Invidzonen gällande GDPR-förordningen.

Tfn: 073-500 17 16
astrid@invidzonen.se

CESILIA KARLSSON KABACA

Grundare, generalsekreterare och huvudprojektledare för samtliga projekt

Cesilia är ansvarig för personal, avtal och återrapportering, drift, ekonomi samt har huvudansvar för föreningens åtaganden. Generalsekreteraren rapporterar direkt till styrelsen.

Tfn: 0761-77 99 30
cesilia@invidzonen.se

Styrelse

Styrelsen 2020 – 2021

Invidzonens styrelse samordnar föreningens löpande verksamhet under året samt hanterar situationer och eventuella kriser som uppkommer tillsammans med verksamhetschef, kansli, berörda organisationer, myndigheter, arbetsgrupper och andra parter. Styrelsen följer upp den strategiska planen samt den ekonomiska redovisningen som verksamhetschefen presenterar. Styrelsens arbete handlar om att styra verksamheten samt följa upp föreningens åtaganden gentemot verksamhetschefen.

MALIN WIDÖ

Ordförande

Malin är både veteran och anhörig. Hon har deltagit i två insatser på Balkan med Försvarsmakten och hennes man har deltagit i insatser både med förband och som observatör. Malin har tidigare arbetat med samordning av utbildning för Polisens utlandsstyrka och hon var med och startade upp arbetet med veteran- och anhörigstöd för utlandsstyrkan. Idag arbetar Malin vid Militärhögskolan Karlberg. Malin är mentor och har varit aktiv i föreningen sedan 2011.

ÅSA WILSON

Vice ordförande

Åsa är utbildad inom HR och sitter i ledningsgruppen på ett internationellt spelföretag. Åsa är också gift med en officer som tjänstgjort i Kosovo och Afghanistan och har på så sätt följt Invidzonen sen starten 2007, både som anhörig och mentor. Att se hur organisationen vuxit och utvecklat en stark gemenskap bland anhöriga tycker hon är fantastiskt att se – för drygt 10 år sen hade anhöriga som hon själv ingen aning om vart de skulle vända sig.

PETER SJÖGREN

Ledamot

Peter har arbetat inom polisens olika verksamhetsområden sedan 1988. Han har deltagit i två missioner, Libanon och Västra Sahara. Inför sista missionen erfor Peter vikten av insatsens förankring på hemmaplan samt vilken avgörande betydelse förankringen har för en fungerande hemma-mission. Under sin tid som chef för polisens utlandssektion och polisens utlandsstyrka var en av hans huvudprioriteringar att få till ett fungerande anhörigstöd för polisens utsända och 2011 inleddes ett samarbete och avtal med Invidzonen.

MADELEN HEDLUND

Ledamot

Madelen har en bakgrund som specialistofficer på Trängregementet i Skövde och har genomfört en mission i Afghanistan. Efter ett par år i Försvarsmakten valde Madelen att läsa vidare inom HR och har efter examen arbetat med HR inom både offentlig och privat sektor. Madelen bor med sin sambo, som jobbar i försvaret, i Skövde tillsammans med två katter. Fritiden spenderas i naturen och vandring tillsammans med matlagning över en öppen eld är en av favoritsysslorna. Som veteran och anhörig finns insikten i att båda parter behöver anhörigstöd, dels för känna trygghet i att ens anhörig alltid har ett stöd hemma och dels för att kunna dela tankar med andra anhöriga i samma situation.

ANDERS CARELL

Ledamot

Anders är pensionerad Brigadgeneral. Han har bland annat varit regementschef vid Artilleriregementet i Kristinehamn, jobbat vid Försvarsmaktens högkvarter och Armétaktiska staben. Hans sista åtta år innan pension var han chef för Armémateriel vid FMV. Anders är gift med Ingrid och de har två vuxna barn. Med sin mångåriga erfarenhet som chef och ledare i Försvarsmakten och vid FMV vet Anders vilken stor betydelse ett väl fungerande anhörigstöd har, även för de som sänts iväg till insatsområdet.

ANDERS LÜTZ

Ledamot

Anders är aktiv som specialistofficer i Försvarsmakten med flottiljförvaltares grad och arbetar nu på Militärhögskolan Karlberg som skolförvaltare. Han har tillbringat hela sitt yrkesverksamma liv i Försvarsmakten – i marinen på såväl fartygsförband som staber och skolor. Anders har genomfört en FN-insats i Libanon där han var stationerad på Cypern som förnödenhetschef. Trots att Anders är sjöofficer och född i Karlskrona trivs han numera bäst i de djupa Sörmlandsskogarna bland insjöar och gammelskog där han har sitt sommarställe. Jakt och fiske hör till huvudintresset tillsammans med sina italienska motorcyklar. Han är gift med Anna, har två bonusbarn samt två vuxna barn i ett tidigare förhållande. Dessutom förgylls livet även av två små barnbarn.

LOUISE ALERFORS

Suppleant

Louise är både veteran och anhörig. Hennes man har deltagit i två missioner med Försvarsmakten och själv har hon varit observatör på Balkan. Louise har tidigare arbetat med kommunal administration och juridik. Idag arbetar hon på Försvarshögskolan som ansvarig för en av Sveriges största ledarskapsutbildningar, Utvecklande Ledarskap.

MARIE GRUNDEVIK

Suppleant

Jag är 55 år, säljare i inredning till butiker och gift med en officer som är pensionerad generalmajor och före detta arméchef. Sedan jag träffade min man har han gjort utlandstjänst i Kosovo, Korea, besökt Afghanistan vid mer än 10-tal tillfällen samt andra platser. Vi bor utanför Stockholm och jag har skött mycket av vår vardag och vår sons aktiviteter och tillsammans har vi hittat en bra rutin att få det att gå ihop både när man är två vuxna och när jag varit själv. Vi bor i ett område där ingen jobbar i Försvarsmakten men har skapat en stabil bas med vänner som förstår min situation och har hjälpt till. Man får inte vara rädd för att fråga, är min devis, de flesta vill gärna hjälpa till om de kan.

Valberedningen

ANNA LUNDQVIST

Anna är anhörig och har erfarenhet av tre insatser med sin man som arbetar i Försvarsmakten. Sedan 2009 har Anna varit mentor i Invidzonen och är grundare till Sportzonen. Hon är utbildad fysioterapeut och ergonom, och arbetar idag i Försvarsmaktens inbyggda företagshälsovård och har genom detta kunskap hur det fungerar när Försvarsmakten sänder iväg sin personal på internationella insatser.

INGRID PETTERSSON KOIVUMAA

Ingrid har gjort insats i Kosovo och hon träffade sin man när de båda tjänstgjorde i Thailand efter tsunamin. Hennes man har gjort flera insatser för både Försvarsmakten och Räddningsverket/MSB. Ingrid har jobbat i ca 30 år i Försvarsmakten och jobbar nu som kurschef inom logistik på ManE, MHS Karlberg.

Revisorssuppleant

ANNA HALLQVIST HULT

Revisorssuppleant

Anna är civilekonom och har även en examen inom rättsvetenskap. Hon arbetar som jurist på Konsumentverket i Karlstad. Hennes man har tidigare tjänstgjort både i Kosovo och Afghanistan men jobbar idag civilt. Utöver att mannen varit på internationell insats, har Anna fler familjemedlemmar som tjänstgjort under flera perioder i Afghanistan. Anna är därför väl insatt i anhörigfrågor och har varit engagerad som mentor sedan 2008.