20240324_nya-styrelsen copy

Invidzonens nya styrelse för 2024-2025!

Vi hälsar vår nya styrelse varmt välkommen!

Den 24 mars hölls Invidzonens demokratiska sammankomst, årsmötet. Precis som förra året träffades vi online och ett 20-tal medlemmar deltog för att genomföra vårt viktigaste möte. Mötesordförande var Jens Lindh.

Invidzonens nya styrelse för 2024-2025


Ordförande
 • Malin Widö, omval 2 år.

Ledamöter
 • Lena Larsson, nyval 2 år.
  Christer Tistam, nyval 2 år.
  Åsa Wilson, omval 2 år.
  Anders Lütz, omval 2 år.
  Louise Alerfors, omval 2 år.
  Marie Grundevik, sitter kvar som vald 1 år.
  Allan Widman, sitter kvar som vald 1 år.
Revisorer
 • Hans Kallin extern revisor Moore Allegretto, omval.

 • Anna Hallqvist Hult intern revisor, omval.

Valberedning
 • Anita Brunell, sitter kvar som vald 1 år.
  Anders Carell, sitter kvar som vald 1 år.
Våra nya ledamöter

Våra nya krafter i styrelsen heter Lena Larsson och Christer Tistam.

Lena Larsson arbetar sedan 2021 med strategiska frågor på Utredningsenhetens kansli på Polismyndigheten. Lena har ett stort engagemang för frågor som rör utplacerad personal och deras anhöriga.

Christer Tistam var från 1 november 2017 fram till sin pension chef för Säkerhetsinspektionen i Högkvarteret. Innan dess var han chef  för Livgardet och befälhavare för Militärregion Mitt 2014-2017.

Vi är mycket glada över att Lena och Christer med sin kunskap och långa erfarenhet vill engagera sig i Invidzonens styrelsearbete.

Läs mer om Lena Larsson och Christer Tistam på styrelsesidan här på vår webbsajt.

Varmt välkommen till styrelsen!

Avgående ledamöter 

Vi vill också passa på att tacka Madelen Hedlund och Åsa Järhed, som båda avgick ur styrelsen. Ett stort tack för ert fina arbete, er ideella kraft och ert starka engagemang! Med er omfattande erfarenhet och kunskap har ni varit ett stabilt och värdefullt stöd för organisationen

Till oss alla i Invidzonen

Nu ska vi fortsätta det viktiga arbetet med att stötta anhöriga och deras veteraner.

Dela detta:

Relaterade artiklar: