Astrid testar - 2

Invidzonens styrelse för 2023-2024!

Vi hälsar vår nya styrelse varmt välkommen!

Tisdag 28 mars hölls Invidzonens årsmöte. Precis som förra året träffades vi online och ett 20-tal medlemmar deltog för att genomföra årets viktigaste möte.

Invidzonens nya styrelse för 2023-2024


Ordförande
 • Malin Widö – sitter kvar som vald 1 år

Ledamöter
 • Åsa Wilson (vice ordförande) – sitter kvar som vald 1 år  
 • Madelen Hedlund – omval 2 år
 • Anders Lütz – sitter kvar som vald 1 år
 • Åsa Järhed – sitter kvar som vald 1 år
 • Allan Widman, nyval 2 år

Suppleanter
 • Louise Alerfors – sitter kvar som vald 1 år
 • Marie Grundevik– omval 2 år
Extern revisor
 • Hans Wallin, Moore Allegretto, nyval

Revisorssuppleant
 • Anna Hallqvist Hult – sitter kvar som vald 1 år

Valberedning
 • Anita Brunell – nyval 2 år
 • Anders Carell – nyval 2 år
Ny i styrelsen

Vår nya kraft i styrelsen heter Allan Widman, tidigare riksdagsledamot och försvarspolitisk talesperson. Han har varit offentlig utredare för såväl den militära som civila veteranpolitiken. Allan är numera advokat med specialisering inom affärsjuridik. Han är även kapten och reservofficer vid Norrbottens Artilleriregemente.

Vi är mycket glada över att Allan med sin kunskap och erfarenhet vill engagera sig i Invidzonens styrelsearbete.

Varmt välkommen til styrelsen!

Avgående ledamot 

Vi vill också passa på att tacka Anders Carell som avgick ur styrelsen. Tack för ditt fina arbete, din ideella kraft och ditt starka engagemang! Med din omfattande erfarenhet och kunskap har du varit ett stabilt stöd för organisationen

Anders Carell kommer fortsätta sitt engagemang i Invidzonen genom att övergå som ledamot i valberedningen under kommande verksamhetsår, vilket vi är mycket glada över. 

Varmt välkommen till valberedningen!

Till oss alla i Invidzonen

Nu ska vi fortsätta det viktiga arbetet med att stötta anhöriga och deras veteraner.

Dela detta:

Relaterade artiklar: