Hem Forum Invidzonens forum Någon som kan hjälpa?

Visar 12 svarstrådar
 • Författare
  Inlägg
  • #58011
   A.
   Medlem

   Någon som vet hur det fungerar vid vård av anhörig? 10 dagar finns att få från försvarsmakten? men vad händer sedan? Går det att få hjälp från försäkringskassan? Någon som har erfarenhet av detta?
   Försvarsmakten föreslår att han tar från sin leave. Vilket innebär att han skulle behöva tjänstgöra 3,5 månader i rad sedan, vilket skulle vara oerhört påfrästande. (och inte för att tala omöjligt!)

  • #58013
   3E
   Medlem

   Ingen aning tyvärr men jag hoppas att det löser sig för er.

  • #58015

   Hej A. Har kollat runt lite, det beror lite på om det är ett barn eller en vuxen närstående man ska vårda.
   Har hittat lite info om att vårda närstående och hoppas det hjälper dig att komma vidare? Kram från mentorgrupppen
   ______________________________
   Det är kommunen som ansvarar för anhörigstödet. Stödet fungerar olika i alla kommuner och stadsdelar.

   I en del kommuner finns en anhörigkonsulent som du kan vända dig till för samtal och stöd. Syftet är att skydda och stödja den resurs som anhörigas insats innebär. Anhörigkonsulentens uppgift är att ge stöd och vägledning till anhöriga som vårdar närstående.

   I kommunen arbetar biståndshandläggare som utreder behovet av stödåtgärder för anhöriga.

   Du som vårdar en anhörig kan under vissa förhållanden få ekonomisk ersättning för den vårdinsats du gör. Kommunen, Försäkringskassan eller i vissa fall landstinget betalar ut ersättningen.

   Hemvårdsbidraget är en ekonomisk ersättning till dig som vårdar en anhörig i hemmet. Hjälpen ska främst gälla personlig omvårdnad och inte hushållsarbete. Hemvårdsbidrag kan även heta anhörigbidrag eller omvårdnadsbidrag, beroende på vilken kommun du bor i. Bidraget finns inte i alla kommuner.
   Ersättningen betalas till personen med hjälpbehov. Han eller hon betalar i sin tur till dig som utför hjälpen. Hemvårdsbidraget kan även kombineras med avlösning och andra former av stöd till anhöriga.
   Ansök om hemvårdsbidrag hos biståndshandläggaren i kommunen.

   Vissa kommuner erbjuder anhöriga anställning för vård av en nära anhörig. Stor hänsyn tas till den vårdades egen önskan. Kontakta biståndshandläggaren i kommunen där din anhörige bor om du vill ansöka om anhöriganställning. Villkoren kring anhöriganställning skiljer sig åt mellan olika kommuner.

   Närståendepenning
   Du som avstår från förvärvsarbete för att vårda en närstående person som är svårt sjuk kan få så kallad närståendepenning. Med svårt sjuk menas här att sjukdomen innebär ett påtagligt hot mot den sjukes liv.
   Ansökan om närståendepenning görs hos Försäkringskassan.

   Hoppas informationen hjälper lite? kram!

  • #58017
   A.
   Medlem

   “Tack, absolut hjälper det.
   Problematiken låg dock i att min soldats kontakt sa att han inte hade rätt att få sjukpenning eller liknande typ närstående penning (som du skrev om) från försäkringskassan eftersom det var “”speciellt”” när det var försvarsmakten som var arbetsgivare. Något jag tyckte lät bisarrt och något försäkringskassan nu efter lite efterforskning inte heller verkar känna till. Kontakten på försvarsmakten föreslog i stället att han tog i från sin leave för att kunna vara hemma längre när anhörig låg på dödsbädden. Vettigt?? Skandalöst kan jag tycka! Något som ulöste enorm stress hos min soldat!

  • #58019

   Anställningen vid Försvarsmaktens internationella insatser är tidsbegränsad och tjänstledigheter ska följa Tjänstledighetsförordningen (1984:111). I samma lag, 12 § anges att tjänstledighet för längre tider bör i regel inte beviljas en arbetstagare som har varit anställd bara en kortare tid hos myndigheten.

   Enligt Lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl 2 §, så framgår att arbetsgivaren kan inskränka tiden för tjänstledighet genom kollektivavtal som slutits med central arbetstagarorganisation. Försvarsmakten har ett sådan kollektivavtal.

   Ovanstående ger följande:

   Försvarsmakten beviljar 10 dagar per år för tjänstledighet av trängande familjeskäl. Under denna ledighet betalar Försvarsmakten lön. Även resa till/från insatsområdet bekostas av Försvarsmakten.

   Utöver det har förbandschefen rätt att bevilja 8 dagar tjänstledighet utan lön, resa ska bekostas av den enskilde. Vid tjänstledighet mer än 8 dagar tas beslut i varje enskilt fall vid Högkvarteret i Sverige.

   I det aktuella fallet har arbetsgivaren, genom att förelå att flytta en planerad ledighet, försökt att möjliggöra för den berörde att vara hemma efter de 10 betalda dagarna utan att genomföra löneavdrag. Den berörde har fått alla alternativ och initialt skulle bara en del av ledigheten tas ut, så att en del återstod till hösten.

   Att få den ersättning från Försäkringskassan som frågan gäller har ingen koppling till någon rättighet att få vara tjänstledig, i o m att det inte kan bli en fråga om ”sjukskrivning”. Det är enbart en ersättning man kan söka om man är i en vårdsituation och man avstår från att arbeta. Ersättningen förutsätter alltså en längre tjänstledighet utan lön, som arbetsgivaren av naturliga skäl är restriktiv med och som den berörde velat avstå.

   Information om alla villkor delges innan anställning och samma information finns tillgänglig för de anhöriga i de utskick som genomförs. Arbetsgivaren har dessutom en tät dialog med de som av någon anledning är hemma i Sverige, så även i detta fall.

   Att det skulle vara en skandalös hantering hoppas jag innerligt bara att signaturen ”A” själv står för. Givetvis kommer en uppföljning ske så att den berördes eventuella kvarstående frågor besvaras.

   Mvh
   Fredrik Ekholm

  • #58021
   A.
   Medlem

   Förvånansvärt att denna information delgets både till anhöriga och soldater med tanke på att ingen har haft möjlighet att svara på några frågor, ännu mindre ge några svar.

   Jag talar utifrån anhörig perspektiv, och står helt klart fast vid mina ord att vändningarna med försvarsmakten och brist på korrekta svar rent ut sagt har varit skandalös. Sett utfrån mitt perspektiv har det saknats en ordentlig plan för sådana här tillfälle.

   Det är inte bara en frågan om att ledighet, utan självklart också en fråga om att kunna betala hyran i slutet av månaden. Att gå utan betalning är inte för alla möjligt… hur generösa försvarsmakten än må vara med ledighet.

   Att inte behöva oroa sig för att komma tillbaka i tjänst utan ta sin tid att läka psykiskt efter ett dödsfall borde vara givet för varje svensk som betalar skatt, inte minst de som har sin arbetsplats utomlands i en krigszon…

   .

  • #58023
   3E
   Medlem

   “Varför sjuksriver han sig inte om han mår så dåligt över att åka tillbaka till jobbet just nu?
   Då får han sjukersättning av FK och “”rätt”” att vara ledig. Att få en läkare att skriva ett sjukintyg på att han behöver vara stabilare för att kunna göra sitt jobb borde ju inte vara speciellt svårt med tanke på arbetsuppgifterna.

   Ingen arbetsgivare betalar någon för att inte jobba. Oavsett arbetsplats. Oavsett vilka personliga skäl man har. Det är därför vi har försäkringskassan. “

  • #58025
   Lovisa
   Medlem

   Vem är fredrik Ekholm?

   Sedan så håller jag med 3E i dennes svar.

  • #58027
   A.
   Medlem

   3E! EXAKT – det är precis det vi vill ha gjort! men försvarsmakten säger att det inte går enligt deras regler….(se Fredrik Ekholms svar)

   Senast beskedet är att han måste ta all den tid han varit hemma (utöver de 10 dagarna) från sin leave. Vilket gör att han skulle behöva arbeta på måndag och ändra fram till mitten av Dec. för att inte stå utan betalning. Dessvärre är det en omöjlighet för honom att åka ner nu – så som han mår. Så nu är det utan betalning som gäller…. och utan leave i framtiden som gäller. I DONT GET WHY!!!

  • #58029
   3E
   Medlem

   Har han ett läkarintyg på att han inte klarar av att jobba för närvarande. Annars är det där ni måste börja. Då har ni en pågående vårdsituation.

  • #58031
   A.
   Medlem

   Enligt försvarsmakten är det endast deras läkare som kan avgöra detta och de sitter i stockholm….

   Dessutom har det visat sig vara otroligt svårt att få tid till kuratorer och läkare. Han har fått en remiss till kurator men hela processen tar otroligt lång tid, och verkar vara förgäves när man delger försvarsmakten informationen, för de har tillsynes sina egna regler.

  • #58033
   3E
   Medlem

   Har ni provat på vårdcentralen?!
   Där kan de ju iallafall starta ett ärende.

  • #58035

   “Lovis: Fredrik Ekholm arbetar för försvarsmakten. Så till hans intresse i ett anhörig forum ställer jag mig frågande.

   Som anhörig känner jag att det behövs ställen där vi anhöriga kan ventilera känslor, tankar och ideér med varandra utan försök att bli “”tillrättavisade”” av FM. Tydligen var jag naiv.

   Jag har med lagstöd fått rätt på vad som gäller. Nu är det upp till bevis hurvida FM tänkt agera. Än så länge fruktansvärt besviken.

   Bifogar en länk om det är någon i framtiden som söker liknande information.

   (http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/internationell%20arbetsskyldighet/Avtal%20o%20direktiv/Utlandsavtalet.pdf)

   Ps. Tack 3E för att du försökt hjälpa! Många varma kramar till dig.”

Visar 12 svarstrådar
 • Forumet ”Invidzonens forum” är stängt för nya ämnen och svar.