Hem Forum Invidzonens forum Hjälp. Svar till: Hjälp.

#58155
C
Medlem

Min mening har aldrig varit att prata med barnen utan med den vuxne. Barn ska aldrig behöva svara på vuxnas frågor kring sin förälders utlandstjänstgöring då det kan försätta dem i situationer som inte är bra för dem. Det är därför jag vill prata med VUXNA! Just nu läser jag som sagt specialpedagogik och det handlar inte bara om handikappade barn eller barn med en diagnos. Det handlar om ALLA. Specialpedagogik handlar om att anpassa undervisningen utifrån eleven. En elev som är högpresterande behöver också specialpedagogik för att nå vidare i sina studier. Jag är mycket väl medveten om att det en militärfamilj inte är går igenom inte är något som andra familjekriser men barnen kan fortfarande hamna i en kris. Det visar flera exempel på detta forum där föräldrar har skrivit om hur deras barn funderar över om pappa eller mamma ska dö när de är borta. Att dina barn alltid har levt i en militärfamilj gör inte att alla har det. Jag och min sambo har varit ett par i 8 år och han har sökt utlandstjänst under hela vårt förhållande och det är först nu som han har blivit antagen. Men denna erfarenhet kan jag förstå att alla barn som genomgår en mission inte är spädbarn utan första missionen kan komma när barnet är äldre. Att förneka att barnen går igenom en kris när en förälder väljer att genomföra en mission är för mig inte logiskt. MEN denna kris kan vara olika stor och som du skrev så blir militärlivet en vardag för många. Genom mina studier i just barn psykologi så kan jag aldrig tro att det är nyttigt att förtränga sina känslor oavsett hur gammal man är. Som jag skrev har jag redan diskuterat detta med Invidzonen som gärna hjälpte mig med kontakter och utan deras ok hade jag aldrig startat tråden till och börja med. Jag upplever att du är tvär för jag har skrivit att jag själv är anhörig, jag har skrivit att det inte spelar någon roll om det är den hemmavarande eller soldaten som tar kontakt med mig och jag har varit ärlig med vad jag ska använda materialet Men det jag reagerar mest på är att du tror att jag som blivande lärare skulle utnyttja barn och göra dem till försökskaniner. /C