Hem Forum Invidzonens forum Någon som kan hjälpa? Svar till: Någon som kan hjälpa?

#58015

Hej A. Har kollat runt lite, det beror lite på om det är ett barn eller en vuxen närstående man ska vårda.
Har hittat lite info om att vårda närstående och hoppas det hjälper dig att komma vidare? Kram från mentorgrupppen
______________________________
Det är kommunen som ansvarar för anhörigstödet. Stödet fungerar olika i alla kommuner och stadsdelar.

I en del kommuner finns en anhörigkonsulent som du kan vända dig till för samtal och stöd. Syftet är att skydda och stödja den resurs som anhörigas insats innebär. Anhörigkonsulentens uppgift är att ge stöd och vägledning till anhöriga som vårdar närstående.

I kommunen arbetar biståndshandläggare som utreder behovet av stödåtgärder för anhöriga.

Du som vårdar en anhörig kan under vissa förhållanden få ekonomisk ersättning för den vårdinsats du gör. Kommunen, Försäkringskassan eller i vissa fall landstinget betalar ut ersättningen.

Hemvårdsbidraget är en ekonomisk ersättning till dig som vårdar en anhörig i hemmet. Hjälpen ska främst gälla personlig omvårdnad och inte hushållsarbete. Hemvårdsbidrag kan även heta anhörigbidrag eller omvårdnadsbidrag, beroende på vilken kommun du bor i. Bidraget finns inte i alla kommuner.
Ersättningen betalas till personen med hjälpbehov. Han eller hon betalar i sin tur till dig som utför hjälpen. Hemvårdsbidraget kan även kombineras med avlösning och andra former av stöd till anhöriga.
Ansök om hemvårdsbidrag hos biståndshandläggaren i kommunen.

Vissa kommuner erbjuder anhöriga anställning för vård av en nära anhörig. Stor hänsyn tas till den vårdades egen önskan. Kontakta biståndshandläggaren i kommunen där din anhörige bor om du vill ansöka om anhöriganställning. Villkoren kring anhöriganställning skiljer sig åt mellan olika kommuner.

Närståendepenning
Du som avstår från förvärvsarbete för att vårda en närstående person som är svårt sjuk kan få så kallad närståendepenning. Med svårt sjuk menas här att sjukdomen innebär ett påtagligt hot mot den sjukes liv.
Ansökan om närståendepenning görs hos Försäkringskassan.

Hoppas informationen hjälper lite? kram!