Hem Forum Invidzonens forum Current events Svar till: Current events

#55465

“När jag läste “”sänka betygskraven”” tolkade jag det som att man inte behöver ha lika högt betyg i gymnasieämnena, missförstod dig där.

Men ändå tror jag inte att utbildningsnivån, missförstå mig rätt, har särskilt mycket med att göra om man är lämplig som soldat eller inte. Självklart är grundutbildning inklusive gymnasiet en bas för alla yrken och borde fortsatt vara så.”