Hem Forum Invidzonens forum Planering av medaljceremonin i sommar för FS22 Svar till: Planering av medaljceremonin i sommar för FS22

#55153

“Här kommer lite information som vi hoppas kan bringa klarhet för er betr medaljceremoni för FS22. Efter att ha fått hjälp av Försvarsmakten för att förstå vad som gäller och vad som ligger bakom detta, har jag nu summerat allt här. I hopp om att det bringar lite klarhet i frågan….
/Cesilia

Det är mycket som spelar in när man ska ta beslut som detta så jag skriver ner detta här i hopp om att bringa klarhet i frågan, och ge lite skäl till varför det kan bli oklart till anhöriga. Det har inte varit fastställt om exakt hemkomstdatum ännu, allt skall koordineras i samklang med läget på missionsområdet och med gruppen som skall ta över mm. Det finns även militära / säkerhetsmässiga skäl att inte i “”god tid innan”” meddela var och när hela förbandet är samlade vid ett och samma tillfälle. Detta gör det svårt för Försvarsmakten att fastställa ett datum “”för tidigt under insatsperioden””, man brukar närma sig ett datum efter ca halva insatstiden gått.
(I mitten på mars skall den slutgiltiga rapporten vara klar och datum skall klubbas.) Eftersom det också inbjuds så många människor och befäl till denna högtid, finns ytterligare parametrar som spelar in och innan man helt säkert vet datum och tid för medaljcermemonin.

Nu är datum satt till den 1 juni. Detta datum var det bäst lämpliga för alla inblandade delar som skall bidra med sin närvaro och fungera rent logistiskt. Man har valt att inte ta den 2 juni eftersom det bl. a skulle innebära att en massa människor inte hinner åka hem emellan hemkomstmiddag (31/5) och medaljceremoni. Det skulle medföra att dessa personer behöver vänta en dag till, innan personalen äntligen får komma hem till sina anhöriga, vilket man vill undvika från Försvarsmaktens sida. Det kommer vara en separat ceremoni för personal till AMF1, och datum håller man på att arbeta fram efter att hemrotation fastställts. 13 personer kommer hem senare än de första 500, men för att inte hålla alla på halster gör man en enskild ceremoni för den gruppen.
Det är angeläget för Försvarsmakten att detta skall vara lika högtidligt och med pompa och ståt, antalet till trots så det kommer bli en fin ceremoni då med.

Exakta besked och inbjudningar till båda dessa ceremonier kommer att komma förmodligen i samband med inbjudan till sista anhörigträffen. Även på Invidzonens hemsida kommer vi lägga ut information om detta.

Fortfarande är ingenting skrivet i sten, efter att ha prata med representanter hos FM är står det klart att detta är det program som man arbetar efter just nu. En insats är en speciell och ganska känslig situation och man ska alltid ha i åtanke att det kan behöva ändras om något oförutsett skulle inträffa.

…Med allt detta i åtanke hoppas jag bringa lite klarhet i det datum som man försöker få fastställt och att grundtanken är att man vill låta personalen få åka hem så tidigt som möjligt till sina nära och kära.

Försvarsmakten har inte haft officiella medaljceremonier så länge, och man lär sig allt eftersom att möta anhörigas behov av planering etc.
Era synpunkter är viktiga!