Hem Forum Invidzonens forum När så grymt duktig!!!!!i Svar till: När så grymt duktig!!!!!i

#54535

“Visst är vi “”duktiga””, vissa för säga upp sig från sin fasta tjänst, andra får göra uppehåll i sina studier, någon annan får en stress över att det egna arbetet måste anpassas utanför villkoren för att passa i vardagslivet och dessutom har man 100% på hemmaplan. jag anser inte att jag genomför en mission, om jag skulle gjort det hade det väl varit naturligt med någon form av ekonomisk ersättning för mitt “”jobb””. Jag tycker att det är orimligt att man bara för att ens anhörige råkar arbeta inom FM måste förändra sitt liv helt efter detta. Mitt liv nu är ingen mission det är ett liv i helvetet och jag skulle göra allt för att slippa det. Det är ett tjat över mission på hemmaplan, jag vill ha ett vanligt liv i vardagen, inget annat.”