Hem Forum Invidzonens forum Uppföljningssamtal Svar till: Uppföljningssamtal

#54241
Linn
Medlem

“Nästan alltid sitter man tillsammans med den grupp/team som man arbetat tillsammans med. Har några i gruppen varit med om något särskilt så kan man plocka ut bara dem att prata tillsammans.
Samtalen är mycket till för att man ska “”hitta”” dom som kan behöva extra hjälp för att dom ska få hjälp framöver.

Cheferna brukar ofta ha egna samtal. Dels för att gruppen ska få prata “”fritt”” utan att känna att chefen sitter med och lyssnar, men också för att chefen ska få möjlighet att prata om sitt chefsskap.

Såna här typer av samtal har man inom många andra tjänstegrenar tex brandkår och polis väldigt ofta och går till stor del ut på att gruppen ska hjälpas åt att “”bearbeta”” och prata om det som hänt dem.
Gruppen har ofta varit med om samma sak men från olika “”vinklar”” och kan hjälpa varandra att fylla i luckor och prata om hur situationen var.
Den som behöver extra stöd och hjälp får möjlighet att prata enskilt, men ofta gör man sådana samtal vid ett senare tillfälle. Det kan i bland behövas fler samtal.
De som är samtalsledare vid sådana här samtal är ofta erfarna debriefingledare från bla försvaret, polisen, brandkåren, kyrkan etc. Dom är duktiga på att hitta dom personer som kan behöva lite extra stöd och hjälp.

Kramar “