Hem Forum Invidzonens forum någon som vet om… Svar till: någon som vet om…

#54213

Tyvärr verkar det som om de som kommer hem med sista rotationen, har fått en order som innebär att.de inte får åka hem med sina anhöriga efter medaljceremonin utan först.får åka hem dagen efter, den 15. Än en gång blir de anhöriga överkörda, kul att.vars med på ceremoni och fika och sedsn behöva åka hem utan sin älskade, hur förklarar man det för barnen? Vem har så lite förståelse och planerar så idiotiskt? Måste vara en man utan barn.