Hem Forum Invidzonens forum Jämlikt – nej inte när en är anställd av FM Svar till: Jämlikt – nej inte när en är anställd av FM

#54035

“Det enda som vi anhöriga kan enas om är att alla våra familjer, livs situation med mera ser olika ut.

För en del familjer så kanske det helt enkelt inte funkar när förfrågan/ordern om utlandsjobb kommer. För att få stanna hemma så ska du som anställd ha synnerligen starka skäl. Det är just den där valfriheten som jag anses saknas men som tydligen ändå ska finnas…

Sedan är det säkert som Ge mig er fundering skriver, vissa flyr hemmet en tid för att komma ifrån av en eller annan orsak. Det finns tom anställda som inte berättar att de är utomlands utan är på “”övning här hemma””. Normalt?

Sedan så anser jag att detta forum är en ventil där man får “”gnälla”” precis hur mycket man vill. Det är kanske just det gnället som får någon annan att tända till och göra ngt åt sin situation och den som “”gnällt”” mår säkert lite bättre.

Fram för ömsesidig respekt!”