Hem Forum Invidzonens forum Efterlysning Svar till: Efterlysning

#53709
Maggan
Medlem

Håller med 3E och vill också tillägga att det kan skilja väldigt mycket på reaktioner och reflektioner beroende på vilken pluton, grupp och chef man haft under missionen. allt som kommer upp i samband med hemkomst behöver inte bara ha med familjen att göra utan det kan komma reaktioner på händelser med kollegor och chefer också. Som anhörig kan det vara tufft att höra och stötta när det kan ha förekommit, mobbing, chefsförtryck och kollegor som inte har gjort sitt jobb ordentligt. På leaverna hinner man kanske inte med att diskutera allt som har med jobbrelationer att göra utan mest fokuserar på familjen.

Tror att det kan vara bra att bryta rutiner och vara tillsammans, prata igenom och låta varandra ha tid att reflektera, både tillsammans och själva.

Tiden hemma står inte still under missionen, det kan vara bra och påminna de som är iväg en gång extra.

Lika viktigt tror jag är att förstå att det kanske inte finns några andra som upplevt det samma som vi, men att det lika gärna kan finnas flera som i det tysta gått igenom snarlika saker. Genom att dela våra erfarenheter kan vi få större förståelse för hur olika eller lika det kan vara.