Hem Forum Invidzonens forum Garanterad anonymitet..? Svar till: Garanterad anonymitet..?

#52727

Hej!

Som vanligt med internet och öppna forum är mycket upp till den som publicerar ett inlägg , vi undanber alla att skriva sitt namn och andra uppgifter på Invidzonens forum.

Om du skriver ett inlägg med ett alias istället blir det såklart säkrare. Vi på Invidzonen har gjort allt vi kan för att stärka säkerheten, och all trafik på sidan är krypterad via https, dvs det är mycket svårt att ta reda på vem som skrivit vad. Vi sparar inte ip-adresserna så länge det inte förekommer något hot eller liknande.

Betr anonymitet i tidningen så går det bra att vara anonym, många hittills har varit det. Vi lämnar inte ut uppgifter till andra med hänvisning till tystnadsplikten. Om man vill skriva i tidningen anonymt kan vi förutom att ändra namn, även avidentifiera personen rörande familjeförhållanden och annat om man tycker detta behövs efter man skrivit sin text.

Alla är mycket välkomna med texter och insändare, både på forumet och i tidningen. Det är de som ger det hela en mening!

Kram från Cesilia
Invidzonen