Hem Forum Invidzonens forum Har vi blivit lite poppis måntro!? Svar till: Har vi blivit lite poppis måntro!?

#52039

“Jag förstår ditt syfte med studien, och jag ursäktar mig om du upplevde att jag var hård.
Men det beror nog till stor del på att jag läste infon innan om “”anhörigas upplevelser””.
Nu när du beskrivit att studiens syfte är att mäta nivåer/förekomst av stress hos anhöriga jämfört med populationen som helhet, så har jag inte längre några synpunkter:)

Lycka till med arbetet!”