Hem Forum Invidzonens forum Har vi blivit lite poppis måntro!? Svar till: Har vi blivit lite poppis måntro!?

#52037

Hej alla anhöriga,

Detta är Marcus som skriver och tillika personen bakom den kvantitativa uppsatsen som Invidzonen har vart delaktig i att sprida.

Kritiken jag läser här är både nyttig och befogad. Jag har försökt att gardera mig från missförstånd och felaktigheter genom att låta flertalet anhöriga göra min undersökning innan den lanserades. Utöver detta har en min handledare samt en veterankollega gått igenom min undersökning för att göra den bättre.

Formatet jag har valt är kvantitativt vilket innebär att jag inte gör intervjuer såsom A-M. Den största anledningen till detta är att jag kan snabbt och enkelt samla ett stort antal anhöriga i samma undersökning. Undersökningen har hittills inte legat ute en vecka och har redan 136 respondenter. Jätteroligt tycker jag, resultatet blir förhoppningsvis att jag kan göra statistiskt signifikanta analyser av de anhörigas upplevelser.

Anhörig framför relevant kritik gällande djupet i undersökningen. När jag drar mina slutsatser måste jag ha något att jämföra med. Inbyggt i min undersökning finns två etablerade test som mäter ångest samt stress. Genom att jämföra alla anhöriga med den normgrupp som är etablerad för respektive test kan jag dra slutsatsen om tex en anhörig under mission är mer stressad än snittet från normgruppen?

Med detta upplägg kan jag smidigt jämföra anhöriga med normgruppen. Problemet är att jag inte kan ändra särskilt mycket i dessa etablerade frågor. Om jag skulle göra det kan kritik framföras att de anhöriga inte kan jämföras med normgruppen för att testen är olika utformade.

Målet med min undersökning är att skapa en övergripande bild över anhörigas upplevda situation under mission. Jag beklagar om ni upplever att den saknar djup. Dock vill jag hävda att jag kommer kunna göra flera intressanta slutsatser av resultatet. Det är noga genomtänkt 🙂

Eran kritik och engagemang är viktig. Alla undersökningar har sina styrkor och svagheter.

Mvh
Marcus Jernmark