Hem Forum Invidzonens forum Har vi blivit lite poppis måntro!? Svar till: Har vi blivit lite poppis måntro!?

#52033

Jag håller med, att all forskning är bra=)
Men att det kommer bli svårt att dra slutsatser ur den enkät som man fyller i i dag. Det går knappt att dra generella slutsatser, och då saknas djup. Hur och varför man mån mådde som man gjorde, frågor om den anhöriga som är på mission. Kompletterande frågor och kommentarer för att ett resultat ska kunna fås fram ur undersökning.
Intiativet till undersökningen är ju toppen=)
(betonar det för att ingen ska missförstå mig=))