Hem Forum Invidzonens forum Invidzonen noterar Svar till: Invidzonen noterar

#51917

Hej Bror till soldat,
Det känns tråkigt att du skriver saker om oss som organisation som inte stämmer.

Jag gör ett försök till att förklara för dig hur vi arbetar, och svara på samtliga av dina frågor.

För att vi som stödpersoner ska kunna stötta andra, behöver vi emellanåt (när vi får hög belastning i samma ärende) verifiera om något särskilt har hänt och brukar då ställa frågan: ”Har det hänt något på plats som Invidzonen bör känna till”? Detta t.ex. vid händelser på insatsområden, olyckor etc. Informationen vi får använder vi internt som ett redskap i vår stöttning och är alltså ingenting som vi redogör för någon annan.

Emellanåt får vi däremot information som ska förmedlas vidare, t.ex. vid ändringar av datum för träffar, akuta händelser som ska dementeras etc. Vi har inte mottagit någon sådan information i dagsläget.

Vi som ideell organisation arbetar under tystnadsplikt och omfattas inte av offentlighetsprincipen, varför jag ber dig kontakta den myndighet det gäller om du har några andra frågor. Vi vill vara tydliga med att vi inte tar upp enskilda fall gällande enskilda individer med andra personer, organisationer eller myndigheter om inte personen själv gett sin tillåtelse.

Cesilia