Hem Forum Invidzonens forum Invidzonen noterar Svar till: Invidzonen noterar

#51915

Som skrivet står det att man ska göra en ny tråd med sin kritik/synpunkter, börja inte göra det här..OCH finns det frågor så ring in till zonen eller maila, informationen står skrivet ganska tydligt.

För övrigt så gör ni ett ytterst bra jobb här på Invidzonen att lugna och hjälpa oss anhöriga, tack för att ni finns <3