Hem Forum Invidzonens forum accepterar övrig släkt att de ska låta en va första dagen?!?!?!?!?!?!?!!?! Svar till: accepterar övrig släkt att de ska låta en va första dagen?!?!?!?!?!?!?!!?!

#51753

Hej …
Ett tips är att försöka sätta dig dig in i övriga anhörigas situation istället för att tycka att alla kan dra åt helvete.
Hur hade du känt om din egen dotter varit på mission i ett halvår och kom hem. Eller om du hade ett syskon som du växt upp tillsammans med…hade inte du velat träffa dem så fort som möjligt då?
Även fast det är du som delar vardagen med din soldat så har hans familj också antagligen väldigt starka band till honom och har varit lika orolig som du under tiden han har varit iväg.
Varför inte dela med dig av din sambo första dan? Då kan ni säkert få hur mycket ensamtid ni vill fr.o.m. dag 2 utan gnäll från övriga anhöriga