Hem Forum Invidzonens forum Behövs ett svenskt Veterancenter? Svar till: Behövs ett svenskt Veterancenter?

#50343
Anonym
Gäst

“Hej!
Konferensen var mycket informativ och givande. Delvis informerades vi om den norska och danska modellen av veterancenter. De båda skiljer sig mycket åt och om man fick välja skulle vi på Invidzonen vilja ha dem båda. Rekreation och vacker naturmiljö med aktiviteter enligt den norska modellen, men också ett center med specialistvård som den danska. Försvarsminister Karin Enström pratade mycket om att den veteransoldatpolitiken som just nu utvecklas, och att samhället måste bli bättre på att ge våra veteraner ett erkännande för deras insatser. Hon belyste de anhörigas viktiga roll i sammanhanget men också myndigheternas del av ansvaret. Hon ansåg att ett veterancenter kan fylla fler behov än ett