Hem Forum Invidzonens forum Behövs ett svenskt Veterancenter? Svar till: Behövs ett svenskt Veterancenter?

#50337
Sara
Medlem

Jag tycker att ett veterancenter kan vara vara bra. Jag anser att det ska vara ett komplement till de organisationer och det som finns idag.
Jag tänker att det kan bli försvarets länk mot vård och stöd. Detta för att istället som idag skicka dem ut i den offentliga vården där ingen har kunskap eller kapacitet att hand ha dessa frågor. Det behöver vara ett utbildat team med psykolog, läkare och även andra professioner som på olika sätt kan hjälpa till med rehabilitering av både fysiska och psykiska skador. Det ska finnas en länk både för veteranen men även för dennes anhöriga att få det stödet som behövs.

Tror det också är viktigt att det kan bli en mötesplats där man kan dela erfarenheter och samtidigt känna sig förstådd utan att behöva dra sin historia gång på gång.

Teamet som finns borde vara mobilt. Det borde kunna förflytta sig och vara på flera platser i landet även om centret kanske har en speciell plats. Detta då alla ska ha möjlighet att få stöd oavsett var i landet man bor. Alla kanske inte kan eller har möjlighet att resa långt.