Hem Forum Invidzonens forum Behövs ett svenskt Veterancenter? Svar till: Behövs ett svenskt Veterancenter?

#50335
fru gus
Medlem

“Jag tycker att de som är i behov av stöd ska ha tillgång till det, såväl soldater som anhöriga. Jag tänker särskilt på de soldater med anhöriga som inte är anställda i FM, där kan ett veterancenter ha större funktion att fylla då de inte fångas upp av FM på samma sätt som de anställda.
För mig är det viktigt att det finns tillgängligt före, under och efter mission. Våra problem kommer på så olika tidpunkter, ibland långt efter. Därför kan man inte ha en “”sista-tillgångs-dag””.
En samlad kompetens för att ta sig an de skiftande problem som kan dyka upp för soldater och deras anhöriga. Tillgängligheten är viktig, inga väntetider utan någon som svarar direkt (om jag får drömma).
Borde svenska staten vara huvudman, det är riksdagen som beslutar om Sveriges insatser, en fundering bara.