Hem Forum Invidzonens forum Behövs ett svenskt Veterancenter? Svar till: Behövs ett svenskt Veterancenter?

#50333

Oj! En stor fråga som kräver eftertanke

Min spontana reaktion är JA, det behövs ett veterancenter i Sverige. Men då ska det vara ett genomtänkt sådant, inget hafsverk som ska fram för att skaffa billiga poäng politiskt eller dylikt.

Det ska finnas resurser 24/7 – sju dagar i veckan, röda dagar som aftnar osv. En officer som riskerat sitt liv för att hjälpa andra ska inte få svaret när han/hon mår dåligt på julaftonen att , tyvärr, det finns ingen att prata med här förens det blir vardag om en och en halv vecka – det är jul nu.

Med ett veterancentrum så kommer ansvar – hur ska det fördelas?
Kunskap om vad våra anhöriga är med om – vem ska stå för den? Det är inte rimligt att få de tvivel från ex. sjukvården som Kongo berättade om.

Jag har läst på programbladet för denna dag. Det jag saknar är de som verkligen behöver ett veterancentrum – de som drabbats att de får komma till tals. Inte via en organisation utan den drabbade.
Drabbad kan även anhöriga vara…

På ett veterancentrum så önskar jag att det fanns en koordinatör som kan hjälpa den drabbade att knyta kontakter, hänvisa och vara behjälplig mot ex. försäkringskassan.

Det ska finnas kuratorer, psykologer, psykiatrer, sjukgymnaster, samtalsrum, privata rum att kunna bo i, gymnastikhall, vilorum m.m.

Man ska tänka på vart det ska placeras, gärna någonstans i mellersta Sverige. Ska vara lätt att ta sig dit.

Man behöver tänka på färgsättning av rum (färger påverkar!), det ska vara handikappanpassat för de som förlorat kroppsdelar.

Sedan är frågan hur allt ska finansieras?
Donationer, stiftelse?
Frågan är om det kommer ske när man redan idag inte ens kan visa vanligt hyfs mot den officer som kommer i sin ökenuniform och kliver av perrongen och möts med orden barnamördare.