Hem Forum Invidzonens forum Mrs Svar till: Mrs

#49957
Chefen
Medlem

Mark val att jag inte ar FM officiella representant utan att jag beskriver min uppfattning utifran att jag som chef i FM har fattat beslut om vem som skall aka och nar den enskilde skall aka.

Under den tid da det var en del av mitt ansvar sokte jag aktivt losningar, inom min enhet, for att inte krossa mina officerares/specialistofficerares/soldaters, eller deras familjers, liv. Anpassning sa langt det var mojligt med andra ord. Men att ALDRIG kunna aka ar for mig oforenligt med flertalet befattningar i FM

Sjalvklart skulle FM som organisation och jag som chef kunnat ha gjort mer. Det ar ofta till ingen eller liten trost att det ar battre nu an for 20 ar sedan. Men trots det sa ar det betydligt battre bade ersattningar och ledigheter nu.
Som jag skev i mitt forsta inlagg ar jag sjalv tvingad ivag. Min fru och mina barn ar inte sa nojda med det aven om de ar stolta och starka.