Hem Forum Invidzonens forum tips om att hantera barnens saknad? Svar till: tips om att hantera barnens saknad?

#49301

Hej Agnes!
Tack för ditt meddelande.
Vi ville bara inflika att du är självfallet välkommen och inkluderad att ta del av Invidzonens stöd. Vi är själva anhöriga på insats och gör det här för att hjälpa andra i liknande situation.

Läs gärna mer på våra sidor för barnfamiljer. Familjezonen planerar fler aktiviteter för barn och vuxna och ett nätverk med andra i liknande situation som vill ha kontakt med fler.
familjezonen(at)invidzonen.se, eller gå in på den här länken: https://www.invidzonen.se/default.aspx?page=21 . (Finns på vår sida under rubriken anhörigstöd >> för barnfamiljen)

Svenska Soldathemsförbundet erbjuder professionellt stöd i fler former till Försvarsmaktens anställda, Hör av dig till dem så kan se antingen hjälpa till eller vidareförmedla en kontakt. På den här länken finns kontaktuppgifter: http://soldathem.org/om-oss/

Hör av dig när du vill!
Kramar från oss på Invidzonen