Kalendarie arkiv

Hemberedskap för anhöriga och veteraner i Karlskrona

2019-09-30

Hur länge klarar du dig utan el, utan vatten, utan värme? Vad händer dig om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället?

Invidzonen anordnar en kurs i hemberedskap som vill hjälpa dig att stärka din förmåga att hantera din situation i hemmet om det skulle uppstå en kris. Kursens innehåll och utbildningsdel ansvarar General Prepper för som har gedigen erfarenhet inom beredskap som vill sprida den kunskap som de själva förvärvat under lång tid.

Kursen är riktad till dig som är anhörig till internationell tjänstgörande personal men även för veteraner.

Förutom värdefulla tips på enkla sätt att förebygga och hantera din situation vid en kris kommer du få känna, klämma och testa på produkter som kan underlätta i en kris och som håller när de behövs som mest.

Vi bjuder på fika.


Kursen är ett samarbete med General Prepper, Invidzonen och Sveriges Veteranförbund

   

 

SOCIALA MEDIER