Kalendarie arkiv

Prep-kurs Stockholm

2018-05-25

Vad är PREP*?

PREP tar till vara på det goda i relationen, och ger paren möjlighet att diskutera och fokusera på sådana ämnen som man kanske inte till vardags hinner prata om, ex. värderingar, förväntningar och roller, kommunikationshinder, kärlek…

Kursdatum våren 2018

25-27 maj – Stockholm
1-3 juni – Simrishamn

Frågor? Ring Karina Jensen, tel.nr. 070-571 19 90

Mejl: karina.jensen@soldathem.org

Välkommen att anmäla din partner och dig i så god tid som möjligt så att ni får en plats vid den kurs ni önskar.

Läs mer samt anmäl dig här

*Med tillstånd av Sensus (som äger PREP-konceptet i Sverige) har Soldathemsförbundet tagit fram ett pass som specifikt fokuserar på de utmaningar man som par kan ställas in för i samband med exempelvis utlandstjänstgöring.

ᐊ  Tillbaka till start

SOCIALA MEDIER