Kalendarie arkiv

Lokalt samordningsmöte Göteborg

2018-01-22

 

Invidzonen representerar vid Lokalt nätverk för Försvarsmaktens Veteran- och anhörigarbete i Göteborg, Garnisonen i Göteborg.

Nätverkets syfte är att samverka och utveckla veteran- och anhörigstödet.

Försvarsmedicincentrum (Göteborgs garnison)


ᐊ  Tillbaka till start

SOCIALA MEDIER