Om det händer något akut på insatsområdet

Invidzonen rapporterar inte om händelser i insatsområden för att säkerställa att rätt information ges ut. Vi rekommenderar därför också att man i första hand kontaktar Nationella ledningscentralen alternativt respektive missionshandläggare. 

Nationella operativa avdelningens krisstödsgrupp >>

Nationella operativa avdelningens Krisstödsgrupp telefon: 114 14 begär Nationella ledningscentralen (NLC)
Mejla Krisstödsgruppen: debriefing.rkp@polisen.se (mejlboxen besvaras kontorstid)
Kontakt med handläggare: Tel 114 14 och begär Utlandssektionen

Polisens debrifinggrupp >>

Om du som anhörig eller som polis mår dåligt under eller efter en insats har du möjlighet att ringa till Nationella ledningscentralen (NLC) för att få hjälp att komma i kontakt med debrifinggruppen. NLC har till uppgift att ta kontaktuppgifter och därefter söka en debriefare som ringer upp. Debriefinggruppen är helt frikopplad från utlandssektionen och har tystnadsplikt. Debriefinggruppen kan hjälpa poliser som varit ute, men också den anhörige om denne mår dåligt under eller efter en insats eller med frågor om reaktioner efter ett internationellt uppdrag.
 

(uppdaterat 2015-11-25)Stödorganisationer >>

Medmänniskor och praktisk hjälp

Polisen har stöd av stödorganisationer dit kan anhöriga och tjänstgörande personal på internationell insats kan vända sig för att få stöd. Till stödorganisationerna kan du vända dig för att få stöd om du känner dig orolig eller bara vill prata med någon som förstår.  >> Till stödorganisationerna


Stödbanken gällande vuxna >>

Stödbanken gällande barn >>

SOCIALA MEDIER